DelClose

Handelsstopp i enkelte fond på grunn av uro i markedet

OPPDATERT: De norske Horisont-fondene er åpnet med virkning fra 20. mars 2020. De kraftige markedsbevegelsene de siste dagene gjør at vi har hatt utfordringer med å sette riktig kurs på enkelte av våre fond. Bakgrunnen er at mange underliggende finansielle instrumenter ikke kan prises på en pålitelig måte grunnet de store bevegelsene.

Vi har derfor stengt handelen i våre fond i Danmark og Luxemburg. I tillegg har også enkelte norske fond måttet stenge for handel, da fondenes midler er investert i Danske og/eller Luxemburgske fond. 
 
Handelsstoppen gjelder så langt handler som normalt ville blitt behandlet 17. mars 2020. Mottatte ordre vil bli behandlet som del av første behandling av ordre når fondene igjen er åpnet. 
 
Handelsstoppen gjelder følgende norske fond: 
 
Danske Invest Horisont 20 NO0010621758 (17. mars-19. mars)
Danske Invest Horisont 35 NO0010667686 (17. mars-19. mars)
Danske Invest Horisont 50 NO0010621766 (17. mars-19. mars)
Danske Invest Horisont 65 NO0010667694 (18. mars-19. mars)
 
I tillegg gjelder handelsstoppen enkelte andre Danske Invest-fond i Danmark og Luxemburg. En oversikt over disse fondene kan finnes her: Dokumentoversikt.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.