DelClose

Handel i Danske Invest fond notert i Danmark stenges rundt påsken 2022

I forbindelse med bytte av depotbank vil alle verdipapirfondene fra Danske Invest, Danske Invest Select og Danske Invest Index som er notert i Danmark være stengt for handel rundt påsken 2022.

Når Danske Invest i Danmark skifter depotbank fra Danske Bank til J.P. Morgan, vil det av praktiske årsaker være nødvendig å stenge for handel i de danske verdipapirfondene fra Danske Invest, Danske Invest Select og Danske Invest Index rundt påsken 2022. Det vil si at det stenges for handel av alle fondene herfra mellom den 8. April kl. 12.00 til den 19. april kl. 12.00. Når et fond stenges for handel, betyr det i praksis at ingen kan kjøpe eller selge andeler i det berørte fondet.

Stengedagene blir tatt i bruk for å beskytte deg som investor. I forbindelse med skiftet av depotbank, vil det i en periode ikke være mulig for forvalterne å foreta handler med investeringer og kontanter før de er overført til ny depotbank. Stengingen av handelen skjer for å sikre at du som investor ikke handler til misvisende kurser. Det forventes at skiftet av depotbank kan gjennomføres mellom den 8. April kl. 12.00 til den 19. april kl. 12.00. Hvis noe annet er tilfelle, vil det bli kommunisert på www.danskeinvest.no.

READ ALSO: Danske Invest switching custody bank in Denmark

Hva betyr skiftet av depotbank for meg som investor?

Som investor i Danske Invest vil du ikke bli påvirket av skiftet av depotbank, utover at du ikke vil kunne handle i de fire nevnte dagene. Endringen gjennomføres innenfor verdipapirfondenes ordinære kostnadsramme og vil ikke medføre noen prisstigning for deg. Du trenger heller ikke å foreta deg noe i forbindelse med overflyttingen til J. P. Morgan.
 

For kunder med spareavtale i de påvirkede fondene

Da ingen kjøp kan gjennomføres i denne perioden, vil også spareavtaler bli kansellert. Vi anbefaler derfor kunder å gjøre et tilsvarende enkeltkjøp enten før eller etter perioden med handelsstopp. Neste måned vil all handel være som normalt.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.