Del

Håndplukket i krisetid

Usikre markeder og kursfall gir muligheter til å kjøpe gode aksjer til en god pris, men det å skulle finne omkring 40 selskaper med stort potensial er en omfattende oppgave for forvalterne i Danske Invest Global Stockpicking. Det er ingen krav om bransje eller geografi.

Resultatet er blitt et fond hvor investering i store vekstselskaper preger porteføljen. Det er likevel også plass til små niche-bedrifter som kan kjøpes til en attraktiv pris pga. kortvarige kursfall.

”Vi har store kvalitetskrav til selskapene vi investerer i. Det skal være en holdbar forretningsmodell, en god ledelse og gode inntjeningsmuligheter, forteller fondsforvalter John William Olsen fra Danske Capital.

Store virksomheter danner stabilitet
Store vekstvirksomheter som Colgate-Palmolive, Kraft Foods og Nestlé danner en stabilitet i porteføljen og fondets strategi er å finne virksomheter med sterke brands og forretningsmodeller, men som samtidig er attraktive i pris. Og her kan store utsving i aksjemarkedet være en fordel for oss, forklarer Olsen. Han forteller samtidig at fondet i øyeblikket stort sett ikke investerer i fremvoksende markeder fordi risikoen er for høy. Videre understreker han at denne undervekten ikke er permanent.         

”Investeringer  i nye virksomheter skjer typisk når kortsiktig forhold presser kursene og åpner muligheten for langsiktige investorer som oss. Vi mener generelt at store stabile vekstaksjer, i lyset av den økonomiske situasjonen, stadig ser relativt billige ut. Det handler om å kunne se igjennom krisen og tro på selskapene selv om det kan se sort ut forklarer han. Det gjelder spesielt for de sykliske selskapene hvor det igjen har dukket opp en kjøpsmulighet, forteller John William Olsen.

”Vi søker også investeringer i litt mer risikobetonte aksjer med et stort langsiktig potensial. Vi leter etter steder i markedet hvor en nervøsitet har presset sykliske kvalitetsselskaper ned i pris. Hvis vi tror på forretningskonseptet og ser stort potensial så er vi klare til å slå til, sier John William Olsen.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.