Del

Gode aksjer for en forsiktig optimist

Utbytteaksjer er en god måte å investere i en potensiell opptur for europeiske aksjer uten å ta overdreven risiko - men kunsten er å håndplukke de rette selskapene.

Når makroøkonomien henger litt etter og det hersker usikkerhet i aksjemarkedet, er utbytteaksjer et godt valg for investorer som ønsker å være plassert i aksjer uten å ta overdreven risiko. Spesielt i det europeiske markedet er det mange interessante utbytteaksjer, men selskapene bør plukkes ut med omhu.

"Høyt utbytte er fristende, men bør aldri være den eneste rettesnoren for investorer. Stirr deg ikke blind på selskapene som utbetaler høyest utbytte til aksjonærene her og nå. Det er ingen garanti for at selskapenes langsiktige forretningsmodeller er sunne og holdbare," forklarer sjefporteføljeforvalter Peter Nielsen. Han er forvalter for Danske Invest Europe High Dividend, som p.t. har 33 selskaper i porteføljen.

Kunsten er å grave litt dypere, slik at du som investor får en kombinasjon av to goder – både et fornuftig løpende utbytte og kursgevinster. Her er det viktig å finne sektorer og veldrevne selskaper som er attraktivt priset.

Peter Nielsen er først og fremst på utkikk etter mellomstore og store europeiske selskaper med lang investeringshorisont; stabil avkastning fra stabile selskaper og med en overordnet risiko i porteføljen som er lavere eller på nivå med det brede europeiske aksjemarkedet. Aksjene har en gjennomsnittlig utbytteprosent på 4,7 prosent.

Klar overvekt av forsikring
"Foreløpig har vi klart størst overvekt i forsikringsaksjer. Her kan vi finne ganske mange selskaper med en relativt stabil forretning og god underliggende utvikling. Vi er fortsatt relativt skeptiske når det gjelder bankene utenfor Norden, men med forsikringsselskaper får vi likevel en overvekt for finanssektoren, som etter vår mening generelt er relativt lavt priset i forhold til andre mer sykliske sektorer," forteller forvalter Peter Nielsen.

En annen sektor som tar opp en del plass i porteføljen, er forsyning.
"Her fokuserer vi spesielt på selskaper som driver infrastruktur, og ikke selskaper som lever av å selge elektrisitet og gass, da de har slitt de siste årene. Blant annet i England har vi hatt noen gode selskaper som National Grid og SSE, som leverer litt inntjeningsvekst hvert år i tillegg til et utbytte på 5-6 prosent i året," sier han.

Også innen telesektoren har Peter Nielsen funnet gode selskaper som f.eks. Swisscom og Belgacom. Begge disse har fortsatt staten i sin eierkrets, og dette garanterer en relativt forsiktig tilnærming til risiko, men også et langsiktig fokus på å utvikle sine markeder.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.