Del

Globale aksjer slår an hos nordmenn

Private investorer vil ha globale aksjer, viser en meningsmåling.

Når norske private investorer skal sette navn på hvilke aksjemarkeder de finner mest interessante, kommer globale aksjer på andreplass – rett etter norske aksjer. Det viser en meningsmåling utført av TNS Gallup.

De norske private investorene vil altså heller ha aksjer som dekker hele det globale aksjemarkedet enn aksjer bare fra Europa, USA eller vekstmarkedene. 

55% av nordmenn mener at norske aksjer er interessante, og 47% finner globale aksjer interessante. 45% av de norske private investorene synes at europeiske aksjer er interessante, 36% finner amerikanske aksjer interessante, og bare 36% finner aksjer fra vekstmarkedene totalt sett interessante.

For Lars Skovgaard, investeringsstrateg i Danske Invest, er det helt naturlig at private investorer heller vil investere globalt enn regionalt.

«Som privat investor vil man gjerne ha muligheten til å være med der markedene er aller mest interessante. Og de beste investeringsmulighetene er jo ikke statiske, men dynamiske,» sier Lars Skovgaard Andersen og fortsetter:

«For øyeblikket er vi mest positive til europeiske aksjer. Det er her vi ser det største avkastningspotensialet i løpet av de neste 12 månedene. Det at de beste investeringsmulighetene beveger seg fra region til region, bidrar til at mange langsiktige private investorer ønsker seg en bredere eksponering ved å velge globale aksjer.»

Lommer av investeringsmuligheter
En global eksponering er også fornuftig for langsiktige private investorer, sier Lars Skovgaard Andersen.

«Det oppstår ofte lommer av investeringsmuligheter rundt omkring på det globale aksjemarkedet. Det kan være enkeltselskaper, og det kan være et helt regionalt marked som plutselig blir løftet av f.eks. en politisk endring. Er man global investor, har man muligheten til å fange opp slike lommer av investeringsmuligheter. Dette er ikke mulig hvis man bare er eksponert mot hjemmemarkedet sitt eller regionale markeder,» sier Lars Skovgaard Andersen.

I takt med at verden blir mer og mer globalisert, er det ikke lenger nødvendigvis et kinesisk forbrukerselskap som får størst nytte av restruktureringen av den kinesiske økonomien fra industri, til forbrukerdrevet.

«Det kan eksempelvis like godt være et amerikansk selskap, så det er fornuftig å være eksponert mot de globale aksjemarkedene. Forvalteren av et globalt aksjefond har mulighet til å velge nettopp de aksjene som er mest attraktive og best priset i stedet for å være låst til én region,» sier Lars Skovgaard Andersen, og påpeker at aksjemarkedene sannsynligvis vil oppføre seg annerledes framover enn det vi vanligvis har sett de siste årene.

«Etter flere år med stigende aksjemarkeder, vil man framover i økende grad måtte arbeide hardt for å finne vinneraksjene,» sier han og fortsetter:
 
«Dette betyr at man som investor må kunne bevege seg mellom regioner og sektorer mer enn tidligere, og derfor vil det være en fordel at man ikke er hemmet av å skulle ligge i én region, men i stedet har hele verden som tumleplass.»

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.