Del

Fortsatt potensial i USA-aksjer etter rekordmåned

Det amerikanske aksjemarkedet fortsatte rekordkursen i mai, da den brede S&P 500-indeksen steg til det høyeste nivå noensinne. Og det er fortsatt potensial, mener porteføljerådgiver for Danske Invest USA.

Investorene i amerikanske aksjer har vært et eneste stort smil i mai, da den brede amerikanske aksjeindeksen igjen slo nye rekorder. Edward Bousa fra Wellington er porteføljerådgiver for Danske Invests avdeling USA, klasse NOK. Han mener at aksjene generelt er reelt verdisatt, men peker likevel på sektorer og bransjer som kan få smilene til å bli enda bredere hos investorene.
 
Nytt milliardmarked hos legemiddelselskapene
Edward Bousa peker på at et helt nytt område innenfor kreftmedisin er i ferd med å tre frem, nemlig immuno-onkologi. Det er ifølge ham et spennende område innenfor medisin som kan revolusjonere måten å behandle noen typer kreft på.
 
”Immuno-onkologi er en viktig trend, og selskaper som i dag ikke spiller en rolle innenfor dette området, er desperate etter å komme med. Vi tror at dette området har potensial til å bli et multi-milliarddollarsegment og et av de største vekstområdene innenfor legemiddelindustrien”, forteller Edward Bousa.
 
Asiatisk flyvekst gir muligheter
Luftfartsindustrien er et annet vekstområde som Edward Bousa og hans kolleger fra Wellington holder et øye med. Det skyldes blant annet den økte flytrafikken verden over, som gir muligheter for flyselskaper og fabrikker.
 
”Vi synes det er et interessant område, som vi undersøker nøye. Luftfartsindustrien har særlig potensial på grunn av den sterke veksten i lufttrafikken, særlig i Asia”, sier Edward Bousa.
 
Oppkjøp og fusjoner gagner bankene
Når virksomheter fusjonerer og foretar oppkjøp, klirrer det i kassen hos investeringsbankene som fungerer som rådgivere for selskapene om de finansielle aspektene ved handlene. Det gjør finansaksjer interessante.
 
”De siste tendensene med økte fusjoner og oppkjøp er en fordel for amerikanske investeringsbanker. Samtidig er finansaksjene generelt attraktive på grunn verdisettelsen”, forklarer Edward Bousa.
 
Sosiale medier er igjen interessante
Edward Bousa og kollegene hans har igjen begynt å rette fokus mot sosiale medier og Internett-selskaper generelt. Tidligere var de ganske enkelt for dyrt priset, men nå er området igjen blitt interessant, vurderer han.
 
”På grunn av korreksjonen i markedet vi har sett innenfor dette segmentet, har vi begynt å se nærmere på utvalgte selskaper igjen”, forklarer Edward Bousa.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.