DelClose

Fond med amerikanske aksjer endrer strategi og senker omkostningene

Aksjefondet Danske Invest USA endrer investeringsstrategi og reduserer omkostningene for å sikre et attraktivt produktutvalg for Danske Invests investorer.

Danske Invest jobber kontinuerlig med å videreutvikle og tilpasse fondsutvalget, slik at de er konkurransedyktige og i samsvar med investorenes interesser og ønsker. Derfor er det besluttet å endre investeringsstrategien i Danske Invest USA, ettersom fondet ikke har levd opp til avkastningsforventningene våre de siste årene, sett i forhold til fondets referanseindeks.

«Når vi løpende evaluerer investeringsstrategiene våre, har vi fokus på om det er behov for endringer i produktene våre. På denne bakgrunnen har vi valgt å endre investeringsstrategiene i våre tre aktivt forvaltede fond med amerikanske selskaper, ettersom vi forventer at det på nåværende tidspunkt gir fondene de beste forutsetningene for å levere konkurransedyktig avkastning til etter omkostninger», forklarer Robert Mikkelstrup, administrerende direktør i Danske Invest.
 

Fra aktivt forvaltet til indeksbasert

De siste årene har fondene fulgt en aktiv modellbasert investeringsstrategi, der investeringene har blitt valgt ut fra en rekke kvantitative kriterier som f.eks. aksjenøkkeltall. Målet for fondene har vært å gi en høyere avkastning enn markedet. Framover vil de i stedet følge en passiv strategi og blir dermed indeksfond. Dette betyr at investeringene velges for å følge markedsutviklingen for amerikanske aksjer, og avkastningen vil ligge på linje med referanseindeksen. Til gjengjeld reduseres omkostningene.
 

Hva betyr dette for deg som investor?

Endringen trådte i kraft i månedsskiftet november/desember i år. Som det fremgår av tabellen nedenfor ble også omkostningene redusert. Endringene vil ikke medføre noen skattemessige konsekvenser.

Hvis du er i tvil eller trenger rådgivning, anbefaler vi alltid at du kontakter bankrådgiveren din.
 
 
Fond ISIN-Kode Nåværende omkostninger Framtidige omkrstninger
Danske Invest USA, klasse NOK DK0060517076 0,60 % 0,35 %

Hva er aktiv forvaltning?
Målet med aktivt forvaltede fond er å oppnå en høyere avkastning enn det generelle markedet etter omkostninger. Dette krever at fondene forvaltes av et investeringsteam som nøye setter sammen et utvalg av investeringer basert på forventninger til risiko, økonomi, finansmarkeder, selskapets inntjening, etterspørsel med mer.
 
Hva er passiv forvaltning?
Målet med passivt forvaltede fond er å prestere på linje med markedet før omkostninger. Hverken verre eller bedre. Dette oppnås i praksis ved å ha en sammensetning av investeringer som etterligner bestemte referanser.  Omkostningene i et passivt forvaltet fond er derfor vanligvis lavere enn i de aktivt forvaltede.
 
Dette innholdet er utarbeidet kun til informasjonsformål og utgjør ikke investeringsrådgivning. Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning og prognoser for framtidig utvikling ikke er en indikasjon på framtidig avkastning, som kan bli negativ. Rådfør deg alltid med profesjonelle rådgivere om juridiske, skattemessige, finansielle og andre aspekter som kan være relevante for å vurdere egnetheten og hensiktsmessigheten av en investering.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.