DelClose

Fire fond opphører som selvstendige fond

De fire aksjefondene fusjoneres med andre eksisterende fond, slik at investorenes penger fortsatt vil være investert i aksjer.

I Danske Invest bestreber vi oss kontinuerlig på å gjøre det enklere og mer attraktivt å investere i fondene våre. Derfor fusjonerer vi nå fire av fondene våre inn i andre Danske Invest-fond, fordi vi mener at det ikke lenger gir nok verdi for investorene å opprettholde dem som selvstendige fond. Årsaken er at de aktuelle fondene har en relativt begrenset formue under forvaltning.

Det er følgende fire fond som nå opphører som selvstendige fond:

Danske Invest Nordic
Vi fusjonerer inn Danske Invest Nordic i fondet Danske Invest Europe. Fusjonen innebærer at investorenes investering i nordiske aksjer gjennom Danske Invest Nordic framover vil bli en bredere investering i europeiske aksjer gjennom Danske Invest Europe, som også har lavere løpende kostnader (1,77 %, mot 1,80 % i Danske Invest Nordic).

Danske Invest Europe Focus
Vi fusjonerer inn Danske Invest Europe Focus i fondet Danske Invest Europe. Fusjonen innebærer at investorenes investering i europeiske aksjer framover vil være i fondet Danske Invest Europe. Omkostningene er de samme, og det samme gjelder for investeringsstrategien.

Danske Invest Trans-Balkan
Vi fusjonerer inn Danske Invest Trans-Balkan i fondet Danske Invest Eastern Europe ex. Russia. Fusjonen innebærer at investorenes investering i aksjer fra Balkan framover vil bli en bredere investering i østeuropeiske aksjer gjennom Danske Invest Eastern Europe ex. Russia, som også har betydelig lavere løpende kostnader (1,95 %, mot 3,30 % i Danske Invest Trans-Balkan).

Danske Invest Sweden
Vi fusjonerer inn Danske Invest Sweden i fondet Danske Invest Sverige. Fusjonen innebærer at din investering i svenske aksjer fremover vil være i fondet Danske Invest Sverige, som for øvrig har lavere løpende kostnader. (1,67 % mot 1,77 % i Danske Invest Sweden).

Fusjonene gjelder fra 21. september. Du finner mer informasjon i aksjonærmeldingen.

 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.