Del

Europeisk gjeldsavtale viser vilje og handlekraft

Forrige ukes europeiske avtale er et skritt i riktig retning. ” Det klarner opp litt, men tåken har fremdeles ikke lettet” sier sjefsanalytiker i Danske Capital Bo Bejstrup Christensen.

Krisepakken som ble lagt frem fra eurolandene forrige uke inneholder mange av  tiltakene som er nødvendig og gir noe klarhet fra politisk hold. Utfordringen er at det fremdeles er mange usikre og løse tråder.

”Pakken viser at eurolandene vil angripe den greske gjeldsproblematikken og dette betyr at Hellas ikke vil bli presset ut i en kollaps” sier Christensen.
Han forklarer samtidig at avtalen viser at Tyskland er klar til å bidra og at Hellas vil stramme opp og gjennomføre reformer. Samtidig ser det ut til at vi unngår en bankkrise som flere analytikere har fryktet.

Avtalen innholder tre hovedpunkter: greske statsobligasjoner skal nedskrives 50 prosent, bankene skal rekapitaliseres og gjøres mer solide og det europeiske støttefondet EFSF økes betydelig slik at det får mer pondus. Dette er veldig bra, men det er stadig spørsmål som mangler svar.

Løfter om at man vil hjelpe bankene
”Det er løfter om at man vil hjelpe bankene, men detaljer rundt dette mangler. Samtidig skal Italia levere de reformene som de har lovet, noe vi foreløpig ikke har sett. Det er også knyttet usikkerhet til hvordan det europeiske støttefondet EFSF vil se ut, da dette også er lite detaljert foreløpig” forteller Christensen.

Problemet er at det er usikkert om bankene, og i så fall hvor mange,  vil akseptere en nedskrivning av deres beholdning av greske statsobligasjoner på 50 prosent. Dette er nødvendig dersom Hellas skal nå sitt mål om en gjeld på 120 prosent av BNP i 2020. Videre er det usikkert hvordan bankene skal skaffe de 106 mrd. Euro i ny kapital som skal hjelpe å unngå fremtidige problemer. Bankene skal i første omgang finne denne kapitalen selv, men uten å stoppe utlånene til kundene.

”Det er viktig å se hva som var vår store bekymring for noen måneder siden: situasjonen i Europa og frykten for en USA resesjon. De siste måneders nøkkeltall fra USA har vist at frykten for resesjon har avtatt. Ser vi på Europa så fryktet vi en bankrise på bakgrunn av politisk uenighet. Tyskland og Frankrike har nå slått fast at de er villige til å finne løsninger, og med den nye krisepakken viser eurolandene handlekraft og vilje til å hjelpe. Så alt i alt så er vi positive, men igjen, vi mangler å se detaljene” sier Christensen

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.