Del

Er Kina et blindspor?

Kina har lenge vært kjent som en viktig vekstmotor for de andre fremvoksende markedene, men nå er Kinas vekst helt nede i rundt 5 prosent. Sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen fra Danske Invest forteller oss hvorfor vi fortsatt bør interessere oss for Kina.

Det var en gang da Kinas vekst var på over 10 prosent, bilsalget eksploderte, merkevareprodusentene hadde gode dager og appetitten på råvarer virket uendelig. Kort sagt, resten av verden nøt særdeles godt av den høye kinesiske veksten – fra bilprodusentene i Tyskland til råvareprodusentene i Latin-Amerika og motehusene i Europa.

Nå opplever Kina en svært svak eksportvekst og en svært svak vekst i industriproduksjonen, mens det private forbruket skuffer. Boligsalget, boligprisene og boligbyggingen faller. I første kvartal 2015 opplevde Kina trolig den svakeste veksten siden finanskrisen i 2008.

Betyr dette da at Kina nå er et blindspor?

På dette er svaret «nei». For det første har myndighetene i lang tid vært fokusert på å forhindre en boligboble. I den forbindelse er det strammet inn på lånebetingelsene i boligmarkedet og demmet opp for utlånsveksten. Så nedgangen i boligmarkedet er til en viss grad selvforskyldt. Samtidig lanserte den nye politiske ledelsen en historisk antikorrupsjonskampanje, som blant annet har rammet etterspørselen etter luksusvarer. I tillegg kommer en ny og fokusert innsats mot forurensning.

Hvis vi også legger til at rentene i Kina fortsatt er relativt høye og at den kinesiske valutaen har steget betydelig i verdi fordi den har fulgt styrkelsen av den amerikanske dollaren, har den kinesiske økonomien blitt rammet av en rekke negative hendelser. Dette er helt avgjørende etter vårt syn for at utlånsveksten i første kvartal  2015 var den laveste på mer enn 10 år – og det skjer etter en flerårig periode med lånevekst helt opp til over 20 prosent per år.

Vi forventer økonomiske lettelser

Veksten er nå så svak – foreløpig på rundt 5 prosent – at den ligger under Kinas langsiktige potensial, som vi mener er i underkant av 6 prosent. Spesifikt er svakheten i boligmarkedet i sentrum, der myndighetene etter vårt syn nå fokuserer på å oppnå finansiell stabilitet. Derfor forventer vi å se ytterligere lettelser i den økonomiske politikken. Det vil utvilsomt komme rentekutt. Men for oss står det helt sentralt at man allerede har lettet tilgangen til boliglån, og vi tror at utlånsveksten nå vil få lov til å stige litt.
Om vi setter dette sammen med at den kinesiske valutaen sannsynligvis ikke vil styrkes med samme hastighet, mener vi at den kinesiske veksten vil tilta. Men vi er overbevist om at myndighetene vil fortsette å ha et sterkt fokus på korrupsjon og forurensning, og at man fortsatt ikke ønsker for høy aktivitet i boligmarkedet.

Dette betyr at vi forventer å se en moderat bedring i veksten til rundt 6-6,5 prosent. Men det vil ikke være en vekst som den vi var vant til. Råvareprisene er ikke på vei til tidligere topper, og luksusprodusentene må fortsatt innstille seg på en annen etterspørsel fra Kina.

Det er snakk om en kortvarig bedring

Hva betyr dette for finansmarkedene?

Vi er moderat optimistiske omkring veksten i Europa og USA, og Kina og de andre fremvoksende markedene vil få støtte herfra. Og med stigende kinesisk vekst vurderer vi det dithen at aksjer i fremvoksende markeder vil gjøre det bedre enn de har gjort i de siste seks månedene. Men vi understreker at det er snakk om en kort og moderat forbedring – på lang sikt står en rekke land i fremvoksende markeder fortsatt foran betydelige utfordringer. Utlånsveksten i deler av Asia er fortsatt for høy, mens latinamerikanske land sliter med offentlig økonomi og betalingsunderskudd.

Dette betyr for eksempel at noen land i Asia vil dra nytte av veksten i USA, mens den samme veksten vil få den amerikanske sentralbanken til å heve renten senere i år. Stigende amerikanske renter kan skape problemer for de landene som er mest avhengig av utenlandsk kapital. Til slutt – dersom Kinas vekst akselererer til over 8 prosent, kan myndighetene fort komme til å få nye bekymringer i form av betydelige økninger i boligprisene og ny vekst i boligbyggingen.

Det gir stadig mindre mening å snakke om fremvoksende markeder som region, fordi forskjellene mellom landene er så betydelig.

Derfor er mantraet vårt fortsatt at man må være selektiv og påpasselig når man investerer i fremvoksende markeder – herunder også kinesiske aksjer.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.