DelClose

Endret Home Bias i våre kombinasjonsfond

Fra 7. september i år gjør vi endringer i investeringsstrategien på våre kombinasjonsfond.

Fra 7. september i år gjør vi endringer i investeringsstrategien på følgende av våre kombinasjonsfond:
 
Danske Invest Horisont 20
Danske Invest Horisont 35
Danske Invest Horisont 50
Danske Invest Horisont 65
Danske Invest Horisont 80
Danske Invest Horisont Aksje/100
 
Endringene består i at vi reduserer andelen norske aksjer til fordel for globale aksjer i aksjedelen av disse kombinasjonsfondene. Andelen norske aksjer reduseres fra 35 % til 20 % av aksjedelen. Vi gjør dette fordi vi mener det er i kundenes beste interesse ved at det gir porteføljene bedre risikoegenskaper.
 
Det fører også til at produktene blir lettere å sammenlikne med tilsvarende produkter i markedet.
 
I tråd med aif-loven § 6-1 (3) er endringene meldt til Finanstilsynet. Endringene er formelt vedtatt av fondsselskapets styre som en endring i fondenes prospekt.

Både våre dansk- og norskregistrerte Horisontfond gjennomfører endringen til samme tid.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.