DelClose

Du kan nå handle fond igjen som normalt

Vi ønsker å informere deg om at handelen i suspenderte fond forvaltet av Danske Invest Asset Management AS nå gjenopptas som normalt fra 10. juni. Dette kommer etter en midlertidig suspensjon av handel, som var nødvendig for å implementere viktige operasjonelle endringer.

I løpet av suspensjonsperioden overførte vi andeler fra Verdipapirsentralen ASA ("VPS") til Centevo AB, registrerte andelseierne i ett nominee oppsett, og innførte et nytt oppgjørssystem via en "Transfer Agent". Disse endringene var designet for å forbedre vår drift og beskytte våre investorer. 

Vi setter pris på din forståelse under denne overgangsperioden. Du kan nå handle fond som normalt, inkludert tegning, innløsning og bytte av andeler.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.