Del

Disse fire temaene kan påvirke markedet ved valget i USA

Ekstraordinært stor usikkerhet i forkant av presidentvalget 8. november kan påvirke valutamarkedet.

Foto: Scanpix

Det er mange grunner til at verdens øyne er rettet med spenning mot USA når amerikanerne skal velge sin neste president. Selv om valget ikke kan forventes å få enorme konsekvenser for den generelle økonomien, kan spesielt den amerikanske dollaren bli påvirket. Det mener senioranalytiker Mikael Olai Milhøj i Danske Bank Markets.

"Hvis Clinton vinner, vil det mest sannsynlig være positivt for dollaren, og vi kan få en viss dollarstyrking, fordi noe av usikkerheten vil forsvinne. Omvendt kan vi trolig forvente at dollaren vil svekkes dersom Trump vinner, siden den generelle usikkerheten vil øke. Dette scenariet kan spre seg og gi utslag i deler av finansmarkedene", sier Mikael Olai Milhøj.

Her forklarer han hva som gjør nettopp dette valget så usikkert og hvilke fire temaer som kan påvirke valutamarkedene.

"Vanligvis er det slik at vi kjenner presidentkandidatene og bakgrunnen deres, fordi de vanligvis har politisk erfaring eller er tidligere visepresidenter. Denne gangen er det annerledes. fordi Donald Trump er et ubeskrevet blad", forklarer Mikael Olai Milhøj, og fortsetter:

"Donald Trump er den helt nye kandidaten, med en bakgrunn som vi ikke helt kjenner. Han er på mange måter selvmotsigende, og alt i alt øker dette usikkerheten", sier han.

1. Utenrikspolitikken
Temaet som Mikael Olai Milhøj mener har størst potensial til å påvirke valutamarkedet, er utenrikspolitikken. Mens Clinton langt på vei vil representere en viss form for status quo når det gjelder USAs utenrikspolitikk, har motkandidaten Trump gjort seg internasjonalt bemerket med en rekke avvikende og markante holdninger.

Dette gjelder blant annet forslaget om å bygge en mur ved grensen til Mexico, å sikre at Kina ikke stjeler amerikanske arbeidsplasser, en relativt åpen fascinasjon av Russlands president Vladimir Putin og kritiske ytringer om NATO-samarbeidet.

"Vi mener at utenrikspolitikken er usikkerhetsfaktoren som kan ha størst innvirkning på valutamarkedet, både før og etter valget. Hvis Trump vinner, vil bekymringen og usikkerheten rundt den globale maktbalansen i framtiden øke", sier Mikael Olai Milhøj.

Han forteller at det er svært vanskelig å tolke hva Trump egentlig vil, og markedene setter sjelden pris på usikkerhet. I tillegg har USAs president betydelig mer makt på det utenrikspolitiske området enn når det gjelder innenrikspolitikken, der presidenten er nødt til å ha Kongressens støtte for å kunne gjennomføre politikk. Det er nettopp derfor den kommende presidentens holdning til omverdenen blir ekstra viktig og ekstra bekymringsfull.

2. Vondt i statsbudsjettet
Et annet tema som kan skape uro på markedene ved en seier til Trump er hvorvidt landets statsfinanser vil være bærekraftige under hans ledelse. Selv om både Clinton og Trump har signalisert at de ønsker en mer ekspansiv finanspolitikk for å få i gang produksjonsveksten og de offentlige investeringene, blant annet i infrastrukturen, er det stor forskjell på de to kandidatenes tilnærming til håndteringen av budsjettene.

"Clinton har et noenlunde balansert budsjett, mens Trump har signalisert at han vil øke utgiftene ganske betydelig i form av offentlige investeringer og samtidig redusere skatten en hel del. Hvis Trump får budsjettet sitt godkjent av begge kamre, kan det altså bety at USA potensielt får et svært ubalansert budsjett og at budsjettunderskuddet vil øke", sier Mikael Olai Milhøj, og fortsetter:

"USAs gjeld ser allerede ut til å stige i årene som kommer, ettersom landet har en betydelig eldrebyrde og press på de offentlige finansene. Hvis budsjettunderskuddet nå blir enda større, kan det lett bli et markedstema om hvorvidt de amerikanske statsfinansene er bærekraftige", sier han.

3. Den spirende proteksjonismen
Et tredje tema, som ikke er et isolert problem for USA og som også kan spores i store deler av Europa, er en proteksjonistisk linje. Det ble også et tema ved Brexit-avstemningen i Storbritannia i juni og førte til slutt til at landet valgte å forlate det europeiske samarbeidet.

I USA har det under valgkampen vært mye diskusjon om spesielt produksjonsarbeidsplasser som flyttes ut av landet, noe som rammer arbeiderklassen hardt. Denne problemstillingen kan ende opp med å skade den globale samhandelen, uansett om det blir Clinton eller Trump som stikker av med seieren, forklarer Mikael Olai Milhøj.

"Begge kandidatene har stilt spørsmålstegn ved USAs fordel i frihandelsavtalene som landet har med Nord-Amerika og Asia, og som for øyeblikket blir forhandlet med EU. De har begge stilt spørsmål ved om avtalene er rettferdige sett fra et amerikansk synspunkt, og vi risikerer at frihandelen simpelthen går i revers. Dette vil være ugunstig for den globale veksten og kan skape usikkerhet i markedet", sier han.

4. Uro rundt sentralbanken
Til slutt peker Mikael Olai Milhøj på at en seier for Trump kan skape uro rundt den amerikanske sentralbanken, The Federal Reserve Bank, og hvordan denne vil drive pengepolitikken sin i framtiden. Mens det ikke forventes endringer med Clinton i det ovale kontoret, har Trump uttalt at han ikke vil gjenoppnevne den sittende sentralbanksjefen Janet Yellen, rett og slett fordi hun er demokrat. Dette står i sterk kontrast både til den sittende presidenten Barack Obama, som gjeninnsatte den republikanske sentralbanksjefen Ben Bernanke, og til Bill Clinton, som gjenoppnevnte republikaneren Alan Greenspan, til tross for at begge presidentene selv var demokrater.

"Det er ganske ukonvensjonelt. Vanligvis pleier en ny president å gjenoppnevne den sittende sentralbanksjefen, og vi står overfor et ganske betydelig regimeskifte hvis Trump vinner. I tillegg har han uttalt at han gjerne ser at Kongressen får mer makt over sentralbanken. Dette er et tema som kan bli svært relevant for markedet hvis Trump vinner", sier Mikael Olai Milhøj.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.