DelClose

Disse Danske Invest-fondene bytter investeringsteam

Oppdatert 17.05.2024: I fremtiden skal to av verdens største og dyktigste kapitalforvaltere stå for investeringerne i utvalgte Danske Invest-fond. Se en oversikt over fondene her.

I Danske Invest fokuserer vi hele tiden på å sikre at de beste porteføljeforvalterne håndterer investeringene i fondene våre – og som vi kunngjorde i begynnelsen av februar, vil derfor Goldman Sachs Asset Management og BlackRock være ansvarlige for investeringer i en rekke Danske Invest-fond i fremtiden.

Goldman Sachs Asset Management har med virkning fra 26. april i år overtatt investeringsansvaret for utvalgte aktivt forvaltede fond innen både aksjer og obligasjoner, mens BlackRock overtar ansvaret for investeringer i en rekke indeksfond med aksjer fra og med 17. mai i år.

– I Danske Invest har vi i mange år lykkes godt med å kombinere porteføljeforvaltere fra Danske Bank Asset Management med nøye utvalgte internasjonale porteføljeforvaltere, slik at de som investerer i fondene våre får tilgang til et bredt utvalg av ledende forvaltere. Det betyr at det er en velkjent modell vi bygger videre på, sier Robert Mikkelstrup, administrerende direktør i Danske Invest Management A/S.

Konkret dreier det seg om følgende fond fra investeringsfondene Danske Invest, Danske Invest Select og Danske Invest Index:


 

Her overtar BlackRock forvaltningen av investeringene per 17.05.2024 - oppdatert

DI Index Japan Restricted - Accumulating KL
DI Index Norway Restricted - Accumulating KL
DI USA Indeks - Akkumulerende KL
DI Index USA Restricted - Accumulating KL
DI Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted - Accumulating KL

Blackrock vil dermed forvalte investeringene i en betydelig andel av indeksfondene, og antallet forventes å øke på sikt, som tidligere varslet.


Goldman Sachs Asset Management overtok forvaltningen av investeringene i fondene nedenfor 26.04.2024

DI SICAV Global Sustainable Future
DI SICAV Europe
DI SICAV Global Emerging Markets
DI SICAV Emerging Markets Sustainable Future
DI SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond
DI SICAV European Corporate Sustainable Bond
DI SICAV Global Corporate Sustainable Bond
DI Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL
DI SICAV Euro High Yield Bond
DI Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende KL
DI Global Sustainable Future - Akkumulerende KL
DI Select Global Sustainable Future Restricted – Accumulating KL
DI Nye Markeder - Akkumulerende KL
 
I andre utvalgte fond, som f.eks Flexinvest aksjer KL, kan Goldman Sachs Asset Management håndtere deler av investeringene i porteføljen.
 

Formålet er å sikre at vi også fremover har det sterkeste mulige oppsettet for Danske Invest-fondene til fordel for investorene våre. Byttet av forvaltere påvirker ikke de totale løpende kostnadene for fondene, og du som investor trenger ikke å gjøre noe.

– Investorene våre vil fortsatt ha tilgang til det samme brede produkttilbudet som før. Med de nye forvalterne vil investorene få tilgang til enda sterkere produkter – uten at vi øker prisene. Videre er det viktig å påpeke at fondene selvsagt fortsetter å følge Danske Invests prosesser og policyer for ansvarlige investeringer. Uansett hvem som forvalter fondene våre, spiller ansvarlighet alltid en viktig rolle når man investerer i Danske Invest, sier Robert Mikkelstrup.
 
ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne artikkelen er markedsføringsmateriell og utgjør ikke investeringsråd. Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en indikasjon på fremtidig avkastning, som kan være negativ. Rådfør deg alltid med profesjonelle rådgivere om juridiske, skattemessige, økonomiske og andre aspekter som kan være relevante for å vurdere egnetheten og hensiktsmessigheten av en investering. Vi ber deg lese p◊rospektene og nøkkelinformasjonen for investorer før du tar en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, nøkkelinformasjon for investorer og informasjon om klagebehandling (investorrettigheter) er tilgjengelig på dansk her (under «dokumenter» for hvert enkelt fond). Der finner du også informasjon om fondenes bærekraftsrelaterte egenskaper. I beslutningen om å investere i fondene bør det også tas hensyn til alle miljømessige og sosiale egenskaper eller bærekraftige investeringsmål for fondene, slik dette er beskrevet i prospektene. J.P. Morgan og Danske Invest Management A/S kan beslutte å si opp avtalene som er inngått om markedsføring av fondene.
 
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.