Del

Derfor bør du holde deg i ro som investor til tross for aksjekursfallet

Danske Invests sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen gir oss et innblikk i bakgrunnen for markedsuroen.

Den nåværende uroen på finansmarkedene er bare midlertidig, vurderer Danske Invests sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen, som her gir oss et innblikk i bakgrunnen for markedsuroen.

Det nye året har begynt med en voldsom uro på de internasjonale aksjemarkedene, også på det norske aksjemarkedet. Det er en kombinasjon av flere faktorer som har fått de globale aksjekursene til å falle – ikke minst den fallende oljeprisen, samt kinesiske vekstbekymringer og aksjekursfall som sprer seg til andre aksjemarkeder. Samtidig har de kinesiske myndighetene svekket den kinesiske valutaen yuan, noe som også påvirker de globale aksjemarkedene. Dette gir kinesiske selskaper et konkurransefortrinn overfor utenlandske.

Men som investor bør man holde hodet kaldt. Det er budskapet fra Danske Invests sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen.

«En fornyet uro i Kina er med på å skape en negativ cocktail for aksjemarkedene. Det kan skape veldig store svingninger på de globale aksjemarkedene i tiden som kommer. Vi mener imidlertid at de vil stabilisere seg i løpet av første kvartal og deretter stige igjen. Derfor bør man som investor forholde seg i ro,» sier han.

Han utdyper her hvorfor hverken fallende oljepriser eller kinesisk usikkerhet og aksjeuro bør føre til større og mer langsiktige bekymringer for investorer.

Fallende oljepriser
Fallende priser på olje og andre råvarer har skapt bekymring for blant annet selskapsobligasjoner i USA, hvor mange selskaper i energi- og råvaresektoren er hardt presset av de lavere prisene. Dette skaper usikkerhet om verdien av de obligasjonene som mange av disse selskapene har utstedt. Samtidig sliter vekstmarkedene med svak veks. Her blir land som Brasil og Russland ytterligere rammet av fallende råvarepriser ettersom de har stor eksport av råvarer.

«Men alt i alt er lav oljepris positivt for veksten i USA, Europa og Kina, og vi vurderer det dessuten slik at banksystemene i USA og Europa er i stand til å motstå de sjokkene som kan komme fra pressede olje- og energiselskaper,» understreker Bo Bejstrup Christensen.

Kinesisk usikkerhet og kursfall
Dersom vi vender blikket mot Kina, har den kinesiske økonomien en anleggssektor i resesjon og en tungindustrisektor med for mye kapasitet og for mye gjeld. Bo Bejstrup Christensen forventer et svært vanskelig år for kinesisk økonomi og vekst.
«Men selv om vi ser en svak utvikling i Kina er det ikke snakk om en kinesisk kollaps,» understreker han.

Den siste ukens store fall i aksjekursene på de innenlandske børsene i Kina er ikke i seg selv noe som bekymrer sjefanalytikeren.

«Aksjene på dette markedet er svært høyt priset. Det er et veldig spekulativt marked der private investorer som i stor grad girer investeringene sine står for 80-90 % av den daglige omsetningen,» forklarer Bo Bejstrup Christensen.


Han ser på det som skjer i Kina akkurat nå som en fortsettelse av aksjeuroen vi så i sommer. Den gangen forsøkte den kinesiske regjeringen å støtte markedene ved å beordre bankene til å låne ut penger til diverse kinesiske institusjoner til oppkjøp av aksjer for å stabilisere markedet. Samtidig forbød de en rekke store investorer å selge aksjepostene sine i en periode på seks måneder. Karantenen for salg av aksjer fra store investorer ble satt til å utløpe 8. januar 2016, og det har skapt uro blant de spekulative kinesiske investorene. Det er imidlertid innført nye regler som begrenser hvor raskt investorer kan selge aksjepostene sine.

«Vi mener samtidig at den kinesiske regjeringen vil strekke seg langt for å sikre finansiell stabilitet. Selv om aksjekursene faller videre er det ikke noe som kommer til å få store vekstmessige konsekvenser i Kina,» sier Bo Bejstrup Christensen.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.