DelClose

Derfor beholder vi investeringene i vekstmarkeder

En cocktail av dårlige nyheter har svekket vekstmarkedene etter Trumps valgseier, men vi beholder investeringene våre.

Spalte av Danske Banks sjefstrateg Tine Choi, som er rådgiver for Danske Invest.
 

Mens finansmarkedene i USA og Europa tok Donald Trumps valgseier i forrige uke pent imot, har vekstmarkedene blitt hardt rammet. Vekstmarkedene er de nye markedene, som f.eks. Asia og Latin-Amerika, og her reagerte finansmarkedene ved å sende kursene på både aksjer, obligasjoner og valutaer ned.

Amerikanske renter steg på forventningen om at Trump vil skape vekst og inflasjon, og dette gagner på ingen måte vekstmarkedene. Høyere renter og styrking av dollaren mot valutaene til vekstmarkedene generelt, medfører høyere lånekostnader for vekstmarkedsøkonomiene. Dessuten skjeler investorene til Trumps forslag vedrørende internasjonal handel, der han gjennom valgkampen har vært talsmann for å reforhandle handelsavtaler og handelsbarrierer for å beskytte amerikanske selskaper på hjemmemarkedet og beholde arbeidsplasser i USA. Dette er entydig dårlige nyheter for vekstmarkedene.

Etterlatt i limbo
Trumps forestående presidentskap etterlater store spørsmålstegn. For det første aner vi enda ikke nøyaktig hva han akter å gjennomføre nå som valgkampens markante retorikk er et avsluttet kapittel, og for det andre er vi slett ikke sikre på om han faktisk vil få gjennomslag for noe som helst i Kongressen. Dette etterlater oss og investorene i limbo, men det er tydelig å se at investorene inntil videre trekker sine midler ut av vekstmarkedene.
 
I Danske Bank opprettholder vi derimot inntil videre overvekten i vekstmarkedsobligasjoner i lokal valuta, som vi også hadde før det amerikanske valget. Det betyr at vi fortsatt har en høyere andel av vekstmarkedsobligasjoner i lokal valuta i porteføljeløsningene våre enn vi forventer å ha på lang sikt. Dette er det flere grunner til:

LES OGSÅ: Potensial og risiko som investor i vekstmarkedsobligasjoner

Inne i et oppsving
De globale vekstutsiktene er uendret, og hvis Trump når gjennom med de finanspolitiske stimulansene sine, kan det løfte den amerikanske veksten ytterligere. Dessuten er det tross alt ingenting som enda har endret seg rent realøkonomisk. Dette gjelder også for vekstmarkedene, som for øyeblikket er inne i et oppsving, godt hjulpet av stabiliseringen i Kina og ikke minst av at de utfordrede økonomiene i Russland og Brasil synes å ha lagt vekstbunnen bak seg.

Samtidig forventer vi at dollaren vil svekkes på lengre sikt, samt ikke minst at den siste tidens renteøkninger er overdrevne. Til slutt må man også huske på at selv om høyere globale renter isolert sett er negativt for vekstmarkedene, vil det vanligvis være positivt for investorenes risikovilje og dermed appetitt på investeringer i vekstmarkedene – dersom renten stiger av riktig grunn, som for eksempel økende vekst.
 
Undervekt i Mexico
Men vi holder selvsagt øye med eventuelle nye kunngjøringer fra Trump, som kan endre de fundamentale forholdene i vekstmarkedene. Samtidig bør det nevnes at vi i porteføljeuniverset vårt har undervekt av obligasjoner fra Mexico, som etter valget har blitt hardt rammet av et betydelig fall i den meksikanske pesoen.

Når det gjelder aksjer i vekstmarkedene, opprettholder vi så langt nøytral vekting i porteføljeløsningene våre, slik vi hadde før valget. Det samme gjelder for vekstmarkedsobligasjoner i hard valuta som dollar og euro.

Danske Invest har fond med vekstmarkedsobligasjoner både i hard valuta og i lokal valuta, samt aksjer i vekstmarkeder.

Hard valuta

Lokal valuta

Aksjer

Det ovenstående er ikke en investeringsrådgivning. Snakk alltid med en investeringsrådgiver hvis du vurderer å foreta en investering.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.