DelClose

Danske Invest-fondene får bærekraftprofil

Bærekraftprofilen inneholder blant annet den informasjonen om for eksempel miljøbelastning, sosiale forhold og god selskapsledelse.

De første Danske Invest-fondene har nå fått sin egen unike bærekraftprofil – og etter hvert skal alle få en. Bærekraftprofilen beskriver fondets overordnede karakteristikker og hvordan vi utøver aktivt eierskap i selskapene  vi investerer i.

Du kan også se hvilke sektorer eller selskaper fondet ikke investerer i, samt hvordan man håndterer miljømessig, sosial og ledelsesmessig risiko (også kjent som ESG-risiko).
ESG-aspektene beskriver hvordan hvert enkelt selskap håndterer problemstillinger knyttet til miljø, sosiale forhold for selskapets ansatte og ledelsen av selskapet med hensyn til å ivareta investorenes penger på best mulig måte.

Åpenhet handler også om bærekraft
Danske Invest har i mange år jobbet med ansvarlighet, men nå har fondene også fått egne bærekraftprofiler. Formålet med de nye profilene er å gi investorene et innblikk i hvordan Danske Invest arbeider med samfunnsansvar og bærekraft, forteller Morten Rasten, som er administrerende direktør i Danske Invest Management.

"Bærekraft er et raskt voksende felt, men det er også ytterst komplekst. Vi har et sterkt fokus på bærekraft, og vi introduserer stadig nye initiativer for å imøtekomme kundenes behov," sier Morten Rasten.

Bærekraftprofilene supplerer bærekraftglobusene som per i dag ligger ute på nettsiden til hvert fond. Bærekraftglobusene tildeles av det uavhengige analyseselskapet Morningstar, som gir hvert fond mellom null og fem globuser, avhengig av hvor bærekraftig det er. Fem globuser indikerer et høyt nivå av bærekraft, mens én er lavt.

Hva blir neste skritt?
Vi vil etter hvert legge til mer informasjon om hvordan investeringene til hvert enkelt fond påvirker klimaendringer, for eksempel i form av nivået av CO2-utslipp. Du kan lese mer om klimaeffekten på enkelte av våre produkter på vår hjemmeside.

Vi vil fortsette med å utvikle profilene, og senere i år forventer vi å innlemme intervjuer med porteføljeforvalteren. De kan for eksempel omhandle fondets miljøavtrykk og -retningslinjer eller forvalterens tilnærming til bærekraft i investeringene.

"Det er viktig å få relevant informasjon ut til investorene våre, fordi dette skaper verdi for dem når de skal treffe investeringsbeslutninger. Fondenes karakteristika innenfor bærekraft kan være relativt komplekse, og vi har som ambisjon at profilene skal gjøre det enklere for investorene å sammenligne fondenes bærekraftprofil,» sier Morten Rasten.

Her finner du bærekraftprofilen
Hvert fond har sin egen nettside, og i menyen til høyre som heter «Dokumenter», kan du trykke på en fane som heter «Bærekraftprofil». Dette åpner bærekraftprofilen for fondet.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.