DelClose

Danske Invest Norge Vekst

Aksjefondet Danske Invest Norge Vekst er en suksesshistorie og har levert meget god avkastning over lang tid til sine andelseiere. Dette har også medført at fondets forvaltningskapital har hatt en sterk vekst. Det er svært gledelig at våre kunder er fornøyde med resultatene i fondet og har vist oss tillit ved å investere i fondet over flere år.

Utfordring ved ytterligere vekst i forvaltningskapitalen
Vi har et aktivt forhold til størrelsen på våre fond. Vi vurderer fortløpende antallet verdipapirer vi investerer i, vårt eierskap i disse og ikke minst hvordan dette kan påvirke verdiutviklingsmulighetene fondet har. Forvaltningskapitalen dette fondet nå har kommet opp i gjør at vi står i fare for å bli for stor investor i en del av de selskapene vi er investert i. Dersom vi ikke gjør grep i forhold til fondsstørrelsen, er det en risiko for at investeringsstrategien ikke kan gjennomføres optimalt, noe som vil kunne redusere avkastningen i fondet. Dette er ikke i eksisterende andelseieres interesse. 

Hva skjer videre?
Styret i Danske Invest Asset Management AS har på bakgrunn av dette bestemt at tegningsgebyrene i fondet skal økes til 2 %, som i sin helhet vil tilfalle fondet. Dette for å begrense større nytegninger, og for å kompensere eksisterende andelseiere for den effekten nytegninger kan få på avkastningen i fondet. 2 % er maksimalt tegningsgebyr i fondet i henhold til dets vedtekter. For de som har en spareavtale i fondet betyr dette at spareavtalen kan fortsette som før, men beløpene som blir investert gjennom spareavtalen vil fra og med 7. februar 2020 bli belastet med tegningsprovisjon på 2 %. Dette er nødvendig og gjøres for å ivareta kravet om likebehandling av andelseierne i fondet. Det gjøres ikke endring i avgiften for å ta penger ut av fondet. 

Endringen får ikke betydning for beløp som allerede er investert.  

Med Vennlig hilsen

Danske Invest Asset Management AS

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.