DelClose

Danske Invest Horisont Rente vinner ettertraktet Morningstar-pris

Med Morningstar-prisen hedres det norske rentefondet Danske Invest Horisont Rente, som har et forvaltningsteam som står bak en lang rekke av Danske Invest-fondenes obligasjonsandeler. Sjefforvalter Jacob Børs Lind deler her sitt perspektiv på resultatene i fondet.

Morningstar har nettopp avholdt sin årlige prisutdeling for 2021, der Europas beste forvalterteam ble hedret for sine langsiktige forvaltningsresultater. I Norge stakk Danske Invest av med to priser – for aksjefondet Danske Invest Vekst og rentefondet Danske Invest Horisont Rente. Vi har snakket med sjefforvalter Jacob Børs Lind, som sammen med Nikola Olsen og Andreas Gjertsen står bak det prisbelønnede rentefondet.
 
Resultater bygget på grundig analyse
Danske Invest Horisont Rente er et aktivt forvaltet kombinasjonsfond som i hovedsak plasserer midlene i obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, bankinnskudd og verdipapirfond. Fondet er bygget opp av de to fondene Danske Invest Kort Obligasjon og Danske Invest Obligasjon Institusjon – og er hovedsakelig makrodrevet, med et stort fokus på optimeringsmodeller for hele tiden å kunne høste maksimal avkastning i den daglige porteføljedrifen.

"Vi har valgt å bruke mer tid på top down-analyser av kreditt og optimering av porteføljer. Dette er fordi vi mener, at det har begrenset verdi å utføre selskapsanalyser på svært solide selskaper.

Vi mener, at det er bedre å bruke tiden på å treffe retningen på totalmarkedet enn å velge enkeltselskaper som i stor grad beveger seg i takt. Vi ser, at vi har mulighet til å skape stor merverdi ved å treffe på retningen på hele markedet. Her bruker vi mye av vår analysekapasitet. Det siste året har vi brukt mye ressurser på å analysere effektene av Covid-19 fordi vi skjønte at det var dette som ville være den viktigste markedsdriveren", sier Jacob Børs Lind.

Sterke resultater i et år med Covid-19
Når Morningstar deler ut prisene sine, ser analyseselskapet på de langsiktige forvaltningsresultatene over flere år. Selv om 2020 i stor grad var preget av en global pandemi og store økonomiske svingninger, klarte forvalterne bak fondet fortsatt å oppnå gode resultater. Et godt samarbeid med det norske aksjeteamet bidro til at teamet var raskt ute med å tilpasse seg situasjonen i et spesielt koronaår.

"Den viktigste grunnen til den gode avkastningen i fjor skyldes vurderingen vi gjorde av Covid-
19-situasjonen. Vi forsto alvoret på et tidlig tidspunkt og tilpasset porteføljene våre i slutten av februar. Vi reduserte kredittrisikoen, samtidig som vi posisjonerte oss for rentekutt fra sentralbanken. Etter den kraftige markedsbevegelsen følte vi at markedet hadde gått for mye, og vi økte kredittrisikoen og reduserte varigheten for å tilpasse oss en forventet renteoppgang", avslutter Jacob Børs Lind.

Teamet bak fondet har vist at de er i stand til å skape meravkastning over en lengre årrekke og vil være raske med å gjøre endringer i porteføljen når nye markedssituasjoner oppstår. I tillegg ligger det et godt stykke håndverk i bunnen som bidrar til god avkastning. Det er imidlertid viktig å kjenne til risikoen i fondet, der beholdning og avkastning kan avvike betydelig fra referanseindeksen i både positiv og negativ retning, grunnet ulik aktiva- og regionallokering.

Les mer om fondets investeringer og risiko

Jacob Børs Lind og hans norske renteteam forvalter:

Danske Invest Horisont Rente
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK
Danske Invest Likviditet I
Danske Invest Norsk Obligasjon
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon A
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon B
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon C
Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon D
Danske Invest Norsk Likviditet OMF
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon A
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon B
Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon C

Se listen over alle våre fond.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning kan bli negativ.

*Morningstar Awards 2021 (c). Morningstar, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Morningstar er et av verdens ledende selskaper for uavhengig investeringsanalyse. Morningstar Fund Awards deles ut årlig til fond som kan vise til spesielt gode resultater det siste året, samt i et femårsperspektiv.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.