DelClose

Danske Invest fusjonerer fire fond

På årets generalforsamling ble det besluttet å forenkle utvalget av Danske Invest-fond.

I Danske Invest jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle og tilpasse fondsutvalget vårt, slik at fondene er konkurransedyktige og i samsvar med investorenes interesser og ønsker.

24. april 2019 ble det på den ordinære generalforsamlingen til Danske Invest-fondene besluttet å fusjonere fire fond inn i andre, eksisterende Danske Invest-fond som i størst mulig grad dekker de samme investeringsområdene. Dette er et ledd i arbeidet med å forenkle produktsortimentet. De fire fondene avvikles dermed som selvstendige fond.

De fire fondene ble valgt på bakgrunn av at de i investeringene sine i for stor grad overlapper andre Danske Invest-fond, eller fordi vi ikke opplever en tilstrekkelig stor etterspørsel etter dem fra investorene. Nederst finner du en liste over fondene som inngår i fusjonene.

Hva betyr dette for meg som investor?
Som investor i et av fondene som nå avvikles vil du i stedet motta investeringsandeler med tilsvarende verdi i fondet som fortsetter å eksistere.

Fusjonene vil bli gjennomført i mai 2019. 16. mai 2019 er siste handelsdag for fondene som avvikles.

De fire fusjonene er som følger:
 

Fond som opphører Fond som fortsetter
Emerging Markets Small Cap, klasse NOK Global Emerging Markets, klasse NOK
Latinamerika, klasse NOK Global Emerging Markets, klasse NOK
Horisont Rente Offensiv, klasse NOK Horisont Rente Konservativ, klasse NOK
Horisont Rente Offensiv Institusjon, klasse NOK I Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I


 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.