DelClose

Danske Invest Euro Sustainable High Yield-obligasjoner justerer navnet

Fondet Danske Invest Euro Sustainable High Yield-obligasjoner endrer navn, og ordet «Sustainable» fjernes. Årsaken er en standardisering av fondsnavn.

Den 27. oktober 2022 endrer Danske Invest Euro Sustainable High Yield-obligasjoner navn til Danske Invest High Yield-obligasjoner. Fondet fremmer miljømessige eller sosiale forhold samt sikrer god selskapsstyring (ESG-fond), og ordet «sustainable» fjernes for å passe til våre andre ESG-fond, som ikke har «bærekraftig» i navnet, og som ikke har et bærekraftig investeringsmål. 

«Vi arbeider bredt med bærekraft på tvers av våre fond, og navneendringen endrer ikke våre ambisjoner om å fremme miljømessige forhold, sosiale forhold og selskapsstyring i fondet, men gjøres for å standardisere fondsnavnene», sier Robert Mikkelstrup, direktør i Danske Invest. 

Det er dette fondet som endrer navn:
 

ISIN-kode Nåværende navn Nytt navn
DK0060517159 Danske Invest Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK h Danske Invest Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h


Hva betyr det for meg som investor?

Endringen består utelukkende av en navneendring og får ingen betydning for fondets investeringsstrategi, kostnader, risiko- eller avkastningsforventninger. 


Om Danske Invests fondskategorisering

Et ESG-fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale forhold (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Fondene fremmer ESG-forhold gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyse og aktivt eierskap, men de har ikke bærekraftige investeringer som mål. Et ESG-fond tilsvarer et artikkel 8-fond (i EUs «forordning om offentliggjøring av bærekraftsrelaterte opplysninger»). 

Et fond med et bærekraftig investeringsmål fremmer også ESG-forhold, i likhet med et ESG-fond, men det investerer primært i økonomiske aktiviteter som bidrar til et bærekraftig mål. I tillegg må disse fondene ikke gjøre vesentlig skade på andre bærekraftige mål. Denne typen fond tilsvarer et artikkel 9-fond (i EUs «forordning om offentliggjøring av bærekraftsrelaterte opplysninger»).


Denne publikasjonen er markedsføringsmateriale og utgjør ikke investeringsrådgivning. Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en indikasjon på fremtidig avkastning, som kan være negativ. 

Rådfør deg alltid med dine profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle og andre aspekter, som kan være relevante for å vurdere egnetheten og hensiktsmessigheten til en investering. 

Vi ber deg lese prospektet og sentral investorinformasjon, innen du treffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, sentral investorinformasjon og informasjon om klagehåndtering (investorrettigheter) er tilgjengelig på norsk og kan finnes her.

Mer informasjon om fondets bærekraftsrelaterte egenskaper finnes her. 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.