DelClose

Danske Invest endrer investeringsstrategien i fondene USA KL og USA - Akkumulerende KL

For å sikre at Danske Invest alltid har et attraktivt og konkurransedyktig produktutvalg har Danske Invest besluttet å endre investeringsstrategi for aksjefondene USA KL og USA - Akkumulerende KL.

I Danske Invest vurderer vi fortløpende investeringsstrategien i alle fondene våre for å sikre at produktspekteret er i samsvar med ambisjonen vi har om å tilby investorene våre attraktive og konkurransedyktige produkter. På bakgrunn av dette har vi besluttet å endre investeringsstrategien for fondene USA KL og USA – Akkumulerende KL, fordi fondene historisk sett ikke har levd opp til ambisjonene våre.

Vi justerer investeringsstrategien fordi vi mener at det på nåværende tidspunkt vil gi fondene bedre forutsetninger for å levere konkurransedyktig avkastning etter kostnader.

«Når vi kontinuerlig gjennomgår investeringsstrategiene våre, er det kundens interesser som står i sentrum for Danske Invest. Hvis vi mener at et skifte fra en aktivt forvaltet stockpicking-strategi til en aktiv modellbasert strategi øker kundens mulighet til å oppnå høyere avkastning etter kostnader, endrer vi strategien», forteller Morten Rasten, administrerende direktør i Danske Invest Management A/S.
 
Hvorfor endrer vi investeringsstrategien?
Frem til nå har Wellington vært eksterne porteføljeforvaltere for fondet, og med en aktivt forvaltet stockpicking-investeringsstrategi som har hatt som mål å sette sammen en portefølje av aksjer som presterte bedre enn markedsutviklingen. Danske Invest har besluttet at Danske Bank Asset Management framover skal være forvalter for fondene. De nåværende aktivt forvaltede stockpicking-strategiene vil bli endret til en aktiv modellbasert strategi for begge USA-fondene.

Det amerikanske aksjemarkedet er et av de mest gjennomanalyserte markedene. Dette gjør det vanskelig for en porteføljeforvalter å ha en tradisjonell aktiv stockpicking-strategi som år etter år klarer å levere meravkastning etter kostnader sammenlignet med markedsutviklingen. En aktiv modellbasert strategi innebærer at en modell screener det amerikanske aksjemarkedet, noe som reduserer fondenes kostnader, siden modellen er billigere enn et team av fundamentale aksjeanalytikere. Modellen rangerer aksjene etter nøye utvalgte kriterier på bakgrunn av aksjenøkkeltall og historiske kursbevegelser. Deretter setter forvalteren sammen investeringene på bakgrunn av modellen, slik at porteføljen oppnår en optimal kombinasjon av bred eksponering og en tilfredsstillende risikojustert forventet avkastning.

«Som investor er det viktig å fordele aksjeinvesteringene sine geografisk og på ulike sektorer. Den nye strategien innebærer at vi fortsatt kan tilby investorene våre produkter som gir dem eksponering mot det amerikanske aksjemarkedet, som er en essensiell byggestein i en god og diversifisert portefølje», sier Morten Rasten.

Hva betyr dette for deg som investor?
Kostnaden for begge fondene vil bli redusert, og de konkrete reduksjonene fremgår av tabellen nedenfor. Fondene beholder sine nåværende navn og ISIN-koder, ettersom både investeringsuniverset og -reglene for hvert fond opprettholdes. Endringene får heller ikke noen skattemessige konsekvenser.

Investeringsforeningen Danske Invest
 

Avdeling ISIN-Kode Nåværende løpende kostnader Framtidige løpende kostnader
USA KL DK0060517076 1,49 % 0,60 %

 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.