DelClose

Danske Invest avstår fra å investere i selskaper som driver med termisk kull og oljesand

Danske Invest øket sitt engasjement innenfor bærekraft og ansvarlige investeringer. Derfor, som en del av strategien vår, innfører vi nå investeringsrestriksjoner for en rekke kull- og oljesandselskaper.

Danske Invest har besluttet å avstå fra å investere i ca. 90 selskaper som er involvert i termisk kull eller oljesand. Investeringsbegrensningen for disse selskapene i Danske Banks investeringsunivers gjenspeiler at vi støtter opp om Parisavtalen, som tar sikte på å bidra til å redusere den globale oppvarmingen til maksimalt to grader Celsius.

Termisk kull brukes til energiproduksjon og kan erstattes av gass-, vind-, sol- eller atomkraft. Utslipp fra kullbrenning bidrar i betydelig grad til global oppvarming. Vi avstår ikke fra å investere i produsenter av metallurgisk kull, som er nødvendig for stålproduksjon, siden det foreløpig ikke finnes noen storskalaerstatning for metallurgisk kull.

Dessuten har vi besluttet å avstå fra å investere i selskaper som fjerner olje fra oljesand, ettersom dette har betydelige negative miljøkonsekvenser og produksjonen bidrar til mer utslipp av CO2 enn konvensjonell olje.

«Vi investerer for å oppnå avkastning, samtidig som vi investerer i verdier som tilfredsstiller kundenes behov, rollen vår i samfunnet og globale bærekraftstandarder i stadig utvikling. Termisk kull og oljeesand er blant de fossile brennstoffressursene som påvirker miljøet mest negativt. Disse investeringsrestriksjonene er ett av tiltakene våre i 2018. De er et ledd i et engasjement for å oppnå mer bærekraftige investeringer i årene som kommer», sier Ulrika Hasselgren, leder for ansvarlige investeringer i Danske Bank.

Danske Invest avstår fra å investere i selskaper der mer enn 30 prosent av inntektene kommer fra utvinning av termisk kull, generering av strøm basert på kull og kombinasjonen av utvinning av kull og kullbasert kraftproduksjon. Vi legger imidlertid vekt på selskapenes strategiske ambisjoner om å skape mer energieffektive løsninger samt evnen de har til å oppfylle målene. Derfor støtter vi selskaper som er i ferd med å gå over til mer fornybare energikilder og følger nøye med på fremgangen deres.

Investeringsrestriksjonene vil bli gjennomført i sin helhet i løpet av første kvartal 2018. En oppdatert eksklusjonsliste vil være tilgjengelig i slutten av første kvartal 2018.
 

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.