DelClose

Danske Invest Afrika Akkumulerende, klasse NOK avvikles 15. juni 2017

Det ble på en ekstraordinær generalforsamling den 6. februar 2017 vedtatt at Danske Invest Afrika - Akkumulerende, klasse NOK skal avvikles. Avviklingen er nå godkjent av Finanstilsynet og gjennomføres 15. juni 2017. Det stenges for handel med andelene den 7. juni og fram til avviklingen.

Handel  i Danske Invest Afrika – Akkumulerende, Klasse NOK har vært suspendert over en lang periode i 2016 på grunn av manglende likviditet på de afrikanske valutamarkedene. Dette gjorde det vanskelig å forvalte en portefølje med et bredt investeringsområde i Afrika og samtidig ha tilstrekkelig likviditet til å kunne oppfylle investorenes ønske om å kunne selge sine andeler i fondet.

Ettersom styret i Investeringsforeningen Danske Invest vurderte at disse vanskelighetene ville fortsette, ble det besluttet å foreslå for den ekstraordinære generalforsamlingen å avvikle fondet. Avviklingen er nå godkjent av Finanstilsynet og gjennomføres 15. juni 2017.

Hva betyr dette for meg som investor?
Fondet avvikles den 15. juni 2017, der beholdningen din i Afrika – Akkumulerende, klasse NOK automatisk blir innløst, og verdien blir innbetalt til kontoen som er tilknyttet depotet ditt. Du trenger derfor ikke å foreta deg noe selv.

Kursen som brukes til å beregne det utbetalte beløpet er andelens indre verdi på oppgjørstidspunktet.

Det er ingen kurtasjekostnader forbundet med at vi innløser andelene dine. Vær oppmerksom på at du blir beskattet på samme måte som om du selv hadde solgt.

Fra 7. juni 2017 og fram til avviklingsdatoen er det stengt for handel med andelene.

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.