Del

Bevar roen som investor, selv om oljeprisen svinger

Den ene dagen faller oljeprisen, den neste dagen stiger den. Som investor bør du holde fokus på at en lavere oljepris generelt er godt for veksten og kan gi langsiktige investeringsmuligheter.

Flere meldinger om den framtidige oljeproduksjonen som trekker i motsatt retning skaper ikke bare uro omkring oljeprisen, men også på de øvrige finansmarkedene. Som investor kan det bli forvirrende, for det er ikke bare oljeprisen som svinger. Resten av finansmarkedene svinger sammen med den.

I det siste har OPEC spådd fallende amerikansk oljeproduksjon, mens Det Internasjonale Energibyrået (IEA) estimerer at USA fram mot 2020 kommer til å bidra mest til veksten i den globale oljeforsyningen. Samtidig har Citigroups råvarestrateg advart om at oljeprisen kan falle til 20 dollar per fat.

Siden oljeprisen i sommer nådde sitt siste høydepunkt på omkring 115 dollar per fat, har prisen vært helt nede i 45 dollar. I øyeblikket handles den til en pris på omkring 62 dollar per fat.

”Som investor vil jeg fokusere på det store bildet, og det er at den lave oljeprisen setter fart i økonomien. I Danske Invest er vi langsiktige investorer og kan utnytte kortsiktige utsving til å bygge langsiktige og sterke posisjoner, ” sier Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Invest.

Den lave oljeprisen er overordnet sett godt for den globale økonomien. Det gir alle som forbruker energi mer penger mellom hendene, og dermed kan det stimulere veksten.

OPECs gave til økonomien
Oljeprisen begynte å falle fordi det er oppstått et misforhold mellom produksjon og forventet forbruk. Det skjer særlig fordi USA øker produksjonen. OPEC – som organisasjon for 12 oljeproduserende land som sitter på 75 prosent av verdens kjente oljereserver – sparket ytterligere til fallet ved å melde at OPEC ikke vil gjøre noe aktivt for å stabilisere prisen i og med at det nettopp er land utenfor OPEC som er skyld i den økte produksjonen. Siden da har OPEC-medlemmet Saudi Arabia senket prisen på olje til Asia og USA for å opprettholde sin markedsandel.

”Av alle de stimuliene som har vært gitt til den globale økonomien er det ingen tvil om at OPECs bidrag har vært blant de største,” sier Lars Skovgaard Andersen.

OPEC-landene har den fordelen at deres olje ligger like under overflaten. Produksjonskostnadene er betydelig lavere enn for amerikanerne som typisk må benytte mer avanserte og kostbare metoder. Nye boreteknikker er likevel nettopp årsaken til at USA med raske skritt nærmer seg posisjonen som verdens største oljeprodusent.

Gå etter store, solide selskaper
Uroen omkring oljeprisen har medført at finansmarkedene har begynt å interessere seg ekstra for utviklingen i de ukentlige rapportene over de amerikanske oljelagrene, men også antallet amerikanske borerigger. Ikke alle nyter godt av den lave oljeprisen.

”Mens det lenge har vært positivt at oljeprisen har falt, så har vi sett at det er begynt å gjøre vondt visse steder i den amerikanske økonomien. Det rammer ikke bare oljeselskaper, men sprer seg som ringer i vannet til selskaper som direkte eller indirekte yter service til oljesektoren,” sier Lars Skovgaard Andersen.

Investeringsstrategen forklarer at det er årsaken til at amerikanske aksjer i det siste har fulgt med når oljeprisen har steget eller falt.

”De store svingningene i aksjer i oljesektoren gir likevel også muligheter for den langsiktige investoren. Man skal likevel passe på med tanke på kvaliteten. Vi foretrekker store, solide selskaper som har mulighet for å utnytte eventuelle harde tider for bransjen,” tilføyer han.

Eksempler på slike selskaper kan være Royal Dutch Shell, Total og Eni som alle finnes i Danske Invest Europe High Dividend.


 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.