Del

Bekymringen er berettiget – men panikken overdrevet

Sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen gir sin vurdering av hvorfor panikken igjen rår i markedet.

Etter kraftige fall i januar, falt de globale aksjemarkedene videre i begynnelsen av februar. Samtidig rammes også selskapsobligasjoner. Kort sagt har det vært en dårlig start på året for risikable aktiva, mens rentene har falt i takt med bekymringene om lavere vekstutsikter og lav inflasjon, noe som har presset prisene på sikre statsobligasjoner opp.

Vi vurderer det slik at finansmarkedene bekymrer seg for en ny global resesjon, anført av en ny bankkrise. Med de lave prisene på råvarer generelt, og olje spesielt, er det en stor bølge av tap på vei.

De store energiselskapene er allerede i gang med å ta avskrivninger på aktiva, noe som har presset inntektene deres betydelig nedover. Samtidig kommer det også en bølge av konkurser i mindre selskaper i energisektoren, som har stått for den største veksten i utstedelsen av selskapsobligasjoner siden krisen i 2008-09. Dessuten har en rekke banker selvsagt også deltatt i finansieringen av det amerikanske oljeeventyret. Til slutt er en rekke land i vekstmarkedene sterkt avhengige av råvareprisene, og derfor bekymrer markedet seg også for eventuelle tap her.

En lengre periode med usikkerhet
Utviklingen har blant annet ført til at banker i eurosonen igjen handles til en pris/bokført verdi på 0,6. Et nivå vi sist så under gjeldskrisen tilbake i 2013. I starten av 2015 var P/B nesten 1.  Det er et klart uttrykk for stor nervøsitet omkring bankenes inntjeningsevne og potensielle framtidige tap.

Generelt sett er den nåværende bekymringen blant investorene berettiget. Vi er fortsatt av den oppfatning at råvareprisene vil forbli lave i lang tid, og kombinert med vår skepsis til Kina, er vi også av den oppfatning at det vil komme en rekke tap på relaterte utlån. Dessverre kommer det også til å ta tid før vi har en skikkelig oversikt over omfanget av tapene, samt hva det vil bety for verden at vi må leve med generelt lavere råvarepriser.

Bankene kan absorbere tapene
Men vi mener likevel at den nåværende panikken er overdrevet. Først og fremst har vi på globalt nivå brukt årene etter krisen i 2008 på å bygge opp et sterkere banksystem. Bankenes tapsevne er høyere på grunn av kraftig økte krav til kjernekapital, de likvide midlene deres er større, og åpenheten har blitt bedre. Derfor kan bankene overleve de kommende tapene uten å redusere utlånene sine til andre sektorer i stor grad. Vi mener også at oppgangen vil fortsette både i USA og i Europa.

Samtidig er årsaken til bekymringene - herunder spesielt de lavere oljeprisene - gode nyheter for de fleste forbrukere og bedrifter i Europa og USA. Og selv om vi mener at Kina sliter med bakrusen etter den store byggeboomen, er banksystemet sikret gjennom solid likviditet fra sentralbanken og en lukket kapitalkonto. Sistnevnte betyr at det er vanskelig for bedrifter og forbrukere å sende kapital ut av landet og dermed destabilisere banksystemet.

Derfor har vi benyttet uroen til å kjøpe flere aksjer, ettersom vi brukte de høye prisnivåene sommeren 2015 til å redusere beholdningen vår. Vi forventer ikke at bekymringen går over i morgen. Men den nåværende overdrevne panikken vil avta i takt med at de økonomiske nøkkeltallene bekrefter fortsatt vekst i USA, Europa og Kina. Ytterligere lettelser fra ESB i mars vil også hjelpe. Hvis vi får rett i disse forventningene, blir det mer ro på markedene – og aksjekursene vil stige igjen.
 

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.