Del

Amerikansk økonomi sterkere enn ventet

Forventningene til amerikansk økonomi har fått vind i seilene på grunn av utsiktene til en bedring i boligmarkedet og enklere tilgang til boliglån.

Amerikansk økonomi har utsikt til å vokse raskere enn forventet. Nye tall fra kreditsjefene i amerikanske banker har fått sjefanalytiker Bo Bejstrup Christensen i Danske Invest til å skru opp for forventningene til økonomien i USA. Der han før forventet en vekst på 3 prosent på årsbasis, forventer han nå over 3 prosent

”De nyeste tallene peker i retning av at bankene er klare til å løsne sitt stramme grep om kredittene til boligkjøp. Og siden det er stor etterspørsel etter boliger, særlig hos unge amerikanere, får det oss til å se mer optimistisk på amerikansk økonomi i tiden fremover”, forteller Bo Bejstrup Christensen.

Hvis tilgangen til boliglån blir enklere, får det stor betydning for utviklingen i amerikansk økonomi. Boligbyggingen utgjør normalt noe over 5 prosent av økonomien, men i øyeblikket utgjør den bare 3,5 prosent, så en bedring på dette markedet vil, hvis vi ser bort fra andre faktorer, få en positiv innvirkning på økonomien generelt. Men i tillegg til dette har et sterkt boligmarked en rekke andre effekter på økonomien. Det vil nemlig bety økt forbruk hos amerikanerne, drevet av økt optimisme og formueeffekter fra stigende boligpriser, på samme måte som historiske tall også viser at det vil bli skapt flere nye jobber med et sterkt boligmarked.

”Vår tall viser at de nye jobbene i USA særlig blir skapt av nye og små bedrifter. Og disse bedriftene klarer seg gjerne dårligst i krisetider, bl.a. fordi formuen i boligen ofte brukes som startkapital. Nå ser det ut til at boligmarkedet går i retning av å bli styrket, og derfor forventer vi at nettopp denne type virksomheter vil skape flere nye jobber i fremtiden”, sier Bo Bejstrup Christensen.

Nettopp på bakgrunn av dette hever Bo Bejstrup Christensen forventningene også til antallet nye jobber i amerikansk økonomi. Han og hans kollegaer forventet tidligere 200 000 nye jobber i måneden, men nå fremover forventer han at antall nye jobber vil utgjøre 225 000 i gjennomsnitt.

For aksjeinvestorene er utsikten til sterk vekst i amerikansk økonomi som musikk i ørene, fordi aksjer gjerne stiger i et scenario med vekst. Og Bo Bejstrup Christensen forventer også lett positive aksjemarkeder resten av 2014. Når han likevel ikke melder full fart forover for aksjemarkedene, skyldes det at en sterkere vekst også ledsages av økende renter. Og økende renter kan gjøre investorene nervøse og dermed redusere lysten til å investere i aksjer.

”Det blir litt avveiinger hit og dit når det gjelder aksjemarkedet i resten av 2014. Sterkere vekst i USA er i utgangspunktet godt for aksjene, mens stigende renter kan gi nervøsitet og få kursene til å svinge både opp og ned. Men vi er grunnleggende optimistiske”, sier Bo Bejstrup Christensen.

Med disse vekstutsiktene for USA forventer Bo Bejstrup Christensen nå at den amerikanske sentralbanken, Fed, vil heve renten allerede sommeren 2015, mens tidligere forventninger spådde en renteøkning i begynnelsen av 2016.

”Vi må huske at Fed bare hever renten hvis den økonomiske veksten er stabil og robust, og derfor er det positivt med renteøkninger. Hvis vi får rett i vår vurdering av at økonomien vil vokse med over 3 prosent i året de neste 12 til 18 månedene, så kommer renteøkningen også tidligere enn vi før hadde forventet”, sier Bo Bejstrup Christensen.

Få investeringsnyheter på e-post

Danske Invests nyhetsabonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du på- og avmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.