Danske Invest

Horisont 50

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest Horisont Aksje 000000000000056.9156,91% Funds NOK Norge NO0010219058
Danske Invest Horisont Rente Pluss, klasse NOK I 000000000000039.5739,57% Funds NOK Danmark DK0060517829
Danske Invest Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W 000000000000003.283,28% Funds NOK Danmark DK0060658052
Likvide midler 000000000000000.230,23%
Sist oppdatert 27.03.2024
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.