Danske Invest

Horisont 65

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest Horisont Aksje 000000000000067.0967,09% Funds NOK Norge NO0010219058
Danske Invest Horisont Rente Pluss, klasse NOK I 000000000000017.4217,42% Funds NOK Danmark DK0060517829
Danske Invest Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W 000000000000014.5914,59% Funds NOK Danmark DK0060658052
Likvide midler 000000000000000.910,91%
Sist oppdatert 30.07.2021
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.