Danske Invest

Horisont 65

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest Horisont Aksje 000000000000068.7868,78% Funds NOK Norge NO0010219058
Danske Invest Horisont Rente Pluss, klasse NOK I 000000000000021.3421,34% Funds NOK Danmark DK0060517829
Danske Invest Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W 000000000000008.898,89% Funds NOK Danmark DK0060658052
Likvide midler 000000000000001.001,00%
Sist oppdatert 30.06.2020
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.