Danske Invest

Horisont 65

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest Horisont Aksje 000000000000069.8869,88% Funds NOK Norge NO0010219058
Danske Invest Horisont Rente Pluss, klasse NOK I 000000000000020.3020,30% Funds NOK Danmark DK0060517829
Danske Invest Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W 000000000000009.039,03% Funds NOK Danmark DK0060658052
Likvide midler 000000000000000.790,79%
Sist oppdatert 30.11.2020
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.