Danske Invest

Horisont 80

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest Horisont Aksje 000000000000087.8387,83% Funds NOK Norge NO0010219058
Danske Invest Horisont Rente Pluss, klasse NOK I 000000000000006.366,36% Funds NOK Danmark DK0060517829
Danske Invest Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W 000000000000005.485,48% Funds NOK Danmark DK0060658052
Likvide midler 000000000000000.330,33%
Sist oppdatert 31.10.2019
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.