Danske Invest

Horisont 80

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest Horisont Aksje 000000000000087.7087,70% Funds NOK Norge NO0010219058
Danske Invest Horisont Rente Pluss, klasse NOK I 000000000000006.286,28% Funds NOK Danmark DK0060517829
Danske Invest Horisont Rente Konservativ, klasse NOK W 000000000000005.615,61% Funds NOK Danmark DK0060658052
Likvide midler 000000000000000.410,41%
Sist oppdatert 30.12.2019
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.