DelClose

Danske Invest Norge Vekst

Aksjefondet Danske Invest Norge Vekst er en suksesshistorie og har levert meget god avkastning over lang tid til sine andelseiere. Dette har også medført at fondets forvaltningskapital har hatt en sterk vekst. Det er svært gledelig at våre kunder er fornøyde med resultatene i fondet og har vist oss tillit ved å investere i fondet over flere år.

Styret i Danske Invest Asset Management AS har på bakgrunn av dette bestemt at tegningsgebyrene i fondet skal senkes til 0,2 %, som i sin helhet vil tilfalle fondet. For de som har en spareavtale i fondet betyr dette at spareavtalen kan fortsette som før, men beløpene som blir investert gjennom spareavtalen vil fra og med 5. januar 2024 bli belastet med tegningsprovisjon på 0,2 %. Dette er nødvendig og gjøres for å ivareta kravet om likebehandling av andelseierne i fondet. Det gjøres ikke endring i avgiften for å ta penger ut av fondet.

Endringen får ikke betydning for beløp som allerede er investert.

Danske Invest Asset Management AS

Få daglig e-post med kurser og avkastning

Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.

Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.