Responsible investments

Responsible investments

Samarbeidspartner

Danske Invest samarbeider med den konsulentvirksomheten ISS-Ethix, som ivaretar screeningen av investeringsporteføljene.

Les mer om ISS-Ethix

Samfunnsansvarlig investeringspolitikk (RI-policy)

Formålet med Danske Invests RI-politikk (Responsible Investments) er å sikre at pengene Danske Invest forvalter for investorene, ikke plasseres i virksomheter som opererer i strid med internasjonalt anerkjente retningslinjer for menneskerettigheter, våpenproduksjon, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og antikorrupsjon.

Langsiktig verdiskaping i virksomheter forutsetter etter Danske Invests oppfatning ordentlig atferd. Derfor er ikke RI-politikken i strid med målet om å forvalte kundenes investeringer slik at de oppnår best mulig avkastning.

Danske Invest samarbeider med Danske Bank konsernet om RI-politikken (Responsible Investments) og du kan lese mer om RI-politikken på Danske Banks hjemmeside eller se flere detaljer på Danske Banks engelske hjemmeside (www.danskebank.com)
 

Vårt arbeid med bærekraftige investeringer

Bærekraft spiller en viktig rolle i investeringsprosessen hos Danske Invest. Vi er på en reise for å få styrket integrasjonen av bærekraft i alle aspekter av virksomheten vår og i investeringsprosessen. I denne forbindelse har hovedrådgiveren vår, Danske Bank Asset Management, publisert en rapport for å skape større åpenhet rundt arbeidet med bærekraftige investeringer og resultatene som er oppnådd.

Les rapporten

Fokus på aktivt eierskap

Danske Invest er en aktiv eier som utøver aktivt eierskap i de selskapene vi er investert i og stemmer på generalforsamlingene med mål om å skape konkurransedyktig avkastning for våre kunder. Gjennom våre forvaltere og rådgivere diskuterer vi en rekke ulike temaer og problemstillinger, eksempelvis finansiell utvikling, strategi, kapitalstruktur, miljø, sosiale aspekter eller selskapsledelse. Vårt mål er å sikre at selskapene håndterer risiko og frigjør sitt potensiale og finner muligheter. Danske Bank Asset Management er i all hovedsak den sentrale aktøren i som stemmer og utøver aktivt eierskap på vegne av Danske Invest. Lær mer om hvordan de utøver aktivt eierskap og stemmegivning.
 

Siste rapport på aktivt eierskap

Se stemmegivning

Relevante retningslinjer og dokumenter

Investeringsrestriksjoner