Responsible investments

Responsible investments

Samarbeidspartner

Danske Invest samarbeider med den konsulentvirksomheten ISS-Ethix, som ivaretar screeningen av investeringsporteføljene.

Les mer om ISS-Ethix

Samfunnsansvarlig investeringspolitikk (RI-policy)
Formålet med Danske Invests RI-politikk (Responsible Investments) er å sikre at pengene Danske Invest forvalter for investorene, ikke plasseres i virksomheter som opererer i strid med internasjonalt anerkjente retningslinjer for menneskerettigheter, våpenproduksjon, arbeidstakerrettigheter, miljøvern og antikorrupsjon.

Langsiktig verdiskaping i virksomheter forutsetter etter Danske Invests oppfatning ordentlig atferd. Derfor er ikke RI-politikken i strid med målet om å forvalte kundenes investeringer slik at de oppnår best mulig avkastning.

Danske Invest samarbeider med Danske Bank konsernet om RI-politikken (Responsible Investments) og du kan lese mer om RI-politikken på Danske Banks hjemmeside eller se flere detaljer på Danske Banks engelske hjemmeside (www.danskebank.com)