Fondsoversikt

Som investor i Danske Invest har du mulighet til å investere i flere fond og på den måten spre risikoen på f.eks. aktivatype, sektorer eller geografisk region.

Fondsoversikt

Søg
Navn på fond Morningstar
Rating
Risiko Mandat Region Nøkkelinformasjon Fakta-
ark
Danske Invest SICAV
  6 Aksjefond Kina Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
 0 3 Rentefond Danmark Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
  6 Aksjefond Danmark Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
  5 Aksjefond Østeuropa Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 5 Aksjefond Vekstmarkeder Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
 0 5 Aksjefond Vekstmarkeder Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 4 Rentefond Europa Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
  5 Aksjefond Europa Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
  5 Aksjefond Europa Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
  5 Aksjefond Europa Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 5 Aksjefond Europa Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
  5 Aksjefond Europa Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 5 Aksjefond Europa Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
  3 Rentefond Europa Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
 0 3 Rentefond Europa Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
 0 3 Rentefond Europa Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
 0 5 Aksjefond Europa Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
  3 Rentefond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
 0 3 Rentefond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
  6 Aksjefond Vekstmarkeder Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
  5 Aksjefond Vekstmarkeder Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
  5 Aksjefond Vekstmarkeder Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 4 Rentefond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 4 Rentefond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
  5 Aksjefond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
  5 Aksjefond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 5 Fond i Fond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
  4 Kombinasjonsfond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 4 Kombinasjonsfond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
  4 Kombinasjonsfond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 4 Kombinasjonsfond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
  4 Kombinasjonsfond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 4 Kombinasjonsfond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
  4 Kombinasjonsfond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 4 Kombinasjonsfond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
  5 Kombinasjonsfond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 5 Kombinasjonsfond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
  5 Fond i Fond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
  2 Fond i Fond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 2 Kombinasjonsfond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 3 Kombinasjonsfond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
  3 Kombinasjonsfond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
  6 Aksjefond India Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
  6 Aksjefond Japan Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
  6 Aksjefond Latin-Amerika Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
  6 Aksjefond Norden Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 3 Rentefond Norge Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
  5 Aksjefond Norge Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
  5 Aksjefond Norge Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
  5 Aksjefond Norge Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
  2 Rentefond Norge Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 1 Rentefond Norge Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
  2 Rentefond Norge Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 4 Rentefond Vekstmarkeder Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 4 Rentefond Vekstmarkeder Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
 0 5 Rentefond Vekstmarkeder Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
  6 Aksjefond Østeuropa/Russland Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
  5 Aksjefond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
  5 Aksjefond Østeuropa/Russland Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
  5 Aksjefond Nord-Amerika Nøkkelinformasjon Faktaark