Fondsoversikt

Som investor i Danske Invest har du mulighet til å investere i flere fond og på den måten spre risikoen på f.eks. aktivatype, sektorer eller geografisk region.

Fondsoversikt

Søg
Navn på fond ISIN Morningstar
Rating
Risiko Mandat Region 3 år Nøkkelinformasjon Fakta-
ark
Danske Invest SICAV
LU0178668348   6 Aksjefond Kina +5,06 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU0332084721  0 3 Rentefond Danmark -11,52 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU0012195615   6 Aksjefond Danmark +44,35 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU1204910753   5 Aksjefond Vekstmarkeder +15,25 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU0178670245  0 3 Rentefond Global -2,51 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060517159  0 4 Rentefond Europa +1,71 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU0727217050   6 Aksjefond Europa +30,67 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU0123484957   6 Aksjefond Europa +21,86 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060586980   5 Aksjefond Europa +21,92 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU1932898940  0 5 Aksjefond Europa Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest Index
DK0060954964   5 Aksjefond Europa +23,26 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU0123485178   6 Aksjefond Europa +36,36 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU1916064774  0 6 Aksjefond Europa Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060587285   5 Aksjefond Europa +37,80 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU0088125439   3 Rentefond Europa -5,01 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU1399304283   3 Rentefond Europa -7,18 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU1399305173  0 3 Rentefond Europa -3,90 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest Index
DK0060955185   5 Aksjefond Global +39,80 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU2252297242  0 3 Rentefond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU1965271254  0 6 Aksjefond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU1965271841  0 5 Aksjefond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU0085580271   6 Aksjefond Vekstmarkeder +6,05 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest Index
DK0060955268   5 Aksjefond Vekstmarkeder +9,15 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU0292126785   6 Aksjefond Vekstmarkeder +30,97 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060563930   5 Aksjefond Vekstmarkeder +9,44 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060517316  0 4 Rentefond Global +2,39 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU1349493418   5 Aksjefond Global +52,82 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0061539335  0 6 Aksjefond Global Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060517589  0 4 Rentefond Global +11,17 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU0117088970   6 Aksjefond Global +26,83 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060564235   5 Aksjefond Global +30,33 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060657591   5 Fond i Fond Global +31,25 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
NO0010621758   3 Kombinasjonsfond Global +9,18 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060656437   3 Kombinasjonsfond Global +8,93 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
NO0010667686   3 Kombinasjonsfond Global +13,97 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060656783   4 Kombinasjonsfond Global +13,16 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
NO0010621766   4 Kombinasjonsfond Global +19,03 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060656940   4 Kombinasjonsfond Global +18,29 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
NO0010667694   4 Kombinasjonsfond Global +23,69 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060657161   4 Kombinasjonsfond Global +22,39 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
NO0010621774   5 Kombinasjonsfond Global +28,84 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060657328   5 Kombinasjonsfond Global +26,90 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
NO0010219058   5 Fond i Fond Global +33,92 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
NO0010521313   2 Fond i Fond Global +5,46 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060657757   2 Kombinasjonsfond Global +3,35 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060506624   3 Kombinasjonsfond Global +2,94 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU0193801577   6 Aksjefond India +33,52 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU0193802039   6 Aksjefond Japan +21,67 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest Index
DK0060955342   5 Aksjefond Japan +13,68 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU1916065078   4 Kombinasjonsfond Global +1,29 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060500692  0 3 Rentefond Norden +3,43 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
NO0008000577   6 Aksjefond Norge +40,25 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
NO0008000460   6 Aksjefond Norge +42,18 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
NO0008000486   6 Aksjefond Norge +54,70 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060517746   2 Rentefond Norge +4,31 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
NO0008000536  0 2 Rentefond Norge +3,81 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
NO0008000544   2 Rentefond Norge +3,58 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest Index
DK0060955425   6 Aksjefond Norden +36,62 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060575355   4 Rentefond Vekstmarkeder -3,34 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060517662  0 4 Rentefond Vekstmarkeder -8,63 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU0495011024   6 Aksjefond Østeuropa/Russland -16,96 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest SICAV
LU1679011665   6 Aksjefond Sverige +29,70 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest
DK0060517076   5 Aksjefond Nord-Amerika +35,81 Nøkkelinformasjon Faktaark
Danske Invest Index
DK0060955698   5 Aksjefond Nord-Amerika +55,92 Nøkkelinformasjon Faktaark