Kurser og avkastning

Kursen på hvert fond baseres på netto andelsverdi (NAV) hvilket forandres i takt med at verdien på de underliggende beholdningene stiger eller faller.

Kurser og avkastning