Avkastningsanalyse

Avkastningsanalyse

 Opprett portefølje
 

 Investert valuta
 Inntastingen foretas i
 Tilføy fond
 China Class A (Målt i NOK)
 Danish Mortgage Bond Class A-nok h
 Denmark Focus Class A (Målt i NOK)
 Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)
 Emerging Markets Small Cap, klasse NOK
 Emerging and Frontier Markets Class A nok
 Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h
 Europe Class A (Målt i NOK)
 Europe Focus Class A (Målt i NOK)
 Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)
 Europe High Dividend Restricted, klasse NOK I
 Europe High Dividend, klasse NOK
 Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)
 Europe Small Cap, klasse NOK
 European Bond Class A (Målt i NOK)
 European Corporate Sustainable Bond Class A
 European Corporate Sustainable Bond Class A-nok h
 European Corporate Sustainable Bond Class I-nok h
 Germany Class A nok
 Global Corporate Bonds Class A (Målt i NOK)
 Global Corporate Bonds Class A-nok h
 Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)
 Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)
 Global Emerging Markets, klasse NOK
 Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h
 Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h
 Global StockPicking Class A (Målt i NOK)
 Global StockPicking, klasse NOK
 Horisont 100, klasse NOK
 Horisont 100, klasse NOK I
 Horisont 20
 Horisont 20, klasse NOK
 Horisont 20, klasse NOK I
 Horisont 35
 Horisont 35, klasse NOK
 Horisont 35, klasse NOK I
 Horisont 50
 Horisont 50, klasse NOK
 Horisont 50, klasse NOK I
 Horisont 65
 Horisont 65, klasse NOK
 Horisont 65, klasse NOK I
 Horisont 80
 Horisont 80, klasse NOK
 Horisont 80, klasse NOK I
 Horisont Aksje
 Horisont Rente
 Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I
 Horisont Rente Konservativ, klasse NOK
 Horisont Rente Offensiv Institusjon, klasse NOK I
 Horisont Rente Offensiv, klasse NOK
 Horisont Rente Pluss, klasse NOK
 Horisont Rente Pluss, klasse NOK I
 India Class A (Målt i NOK)
 Japan Class A (Målt i NOK)
 Latinamerika, klasse NOK
 Nordic Class A (Målt i NOK)
 Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h
 Norge I
 Norge II
 Norge Vekst
 Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK
 Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I
 Norsk Likviditet I
 Norsk Likviditet Institusjon
 Norsk Likviditet OMF
 Norsk Obligasjon
 Norsk Obligasjon Institusjon
 Norske Aksjer Institusjon I
 Norske Aksjer Institusjon II
 Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I
 Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK
 Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h
 Nye Markeder Realrente Obligasjon, klasse NOK
 Russia Class A
 SRI Global (Målt i NOK)
 Trans-Balkan Class A (Målt i NOK)
 USA, klasse NOK
 Sum