Artikkelarkiv

Vis filtre >
Published
Category
Search
Investor notices

Handelen i to av Danske Invests fond i Luxembourg pauses i en kort periode som følge av bytte av depotbank og fondsadministrator

20.11.2023: Fondene Danske Invest SICAV og Danske Invest Allocation bytter depotbank og fondsadministrator i Luxembourg. Byttet gjennomføres 24. november 2023 og vil ikke påvirke deg som investor ut over at handelen suspenderes i opptil fire virkedager i november.

Les mer

Investor notices

Danske Invest bytter depotbank og administrator for en rekke luxembourgske fond

27.10.2023: Fondene Danske Invest SICAV og Danske Invest Allocation bytter depotbank og fondsadministrator i Luxembourg. Byttet gjennomføres 24. november 2023 og vil ikke påvirke deg som investor ut over at handelen suspenderes i opptil fire virkedager i november.

Les mer

Investor notices
Our Funds

Endringer i Key Investor Information Document

22.12.2022: Som følge av nye EU-regler blir det nåværende KIID-dokumentet (Key Investor Information Document) på nettstedet vårt erstattet av et nytt dokument.

Les mer

Investor notices
Our Funds

Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon – beregningsfeil for abonnements- og innfrielseskurser

14.11.2022: Det har dessverre oppstått en feil i beregningen av netto formuesverdi i Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon fra 30. september til 4. november 2022. Les mer hvis du har handlet i dette fondet i denne perioden.

Les mer

Investor notices
Our Funds

Dato for første utbetaling fra Danske Invest SICAV Russia og Danske Invest SICAV Eastern Europe er satt

16.05.2022:

Les mer

Investor notices
Our Funds
Responsible investments

Likvidering av Danske Invest Russia Class A og Danske Invest Eastern Europe A

28.04.2022: Styret i Danske Invest SICAV har vedtatt å likvidere de to fondene Danske Invest SICAV Russia A og Danske Invest Eastern Europe A med bakgrunn i Russlands invasjon av Ukraina.

Les mer

Investor notices
Our Funds

Informasjon om veiledende priser under suspensjonen av investeringsfondene i Danmark

12.04.2022: Les hvorfor vi setter veiledende priser selv om investeringsfondene er stengt for handel, og hva det betyr for deg som investor i Danske Invest

Les mer

Investor notices

Utvalgte fond stenges for handel de kommende dagene

28.02.2022: Et utvalg fond er stengt for handel på grunn av stengingen av det russiske aksjemarkedet

Les mer

Investor notices
Our Funds

Utvalgte fond lukkes for handel de kommende dagene grunnet lokale helligdager

27.01.2022: I dagene som kommer (31-01-2022 - 03-02-2022) vil enkelte fond under forvaltning av Danske Invest og Danske Invest Index bli lukket for handel som følge av at den lokale børsen er stengt.

Les mer

Investor notices
Our Funds

Dansk Invest endrer oppgjørstid for andelsklasser som er hjemmehørende i Danmark

19.11.2021: Våre fond som er hjemmehørende i Danmark har endret oppgjørsperioden for utbetaling av salgsvederlag.

Les mer

Investor notices
Our Funds

Erfarent team overtar obligasjoner i de nye markedene i lokal valuta

05.05.2021: Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta skifter porteføljeforvalter og senker prisene, samtidig som de blir en del av Danske Invests internasjonalt anerkjente investeringsteam for obligasjoner i de nye markedene.

Les mer

Investor notices
Our Funds
Responsible investments

De nye EU-reglene skal gjøre det lettere å sammenligne investeringer på bakgrunn av hvor bærekraftige de er

10.03.2021: Er det viktig for deg at investeringene dine støtter en bærekraftig utvikling? Da kan du glede deg over at det nå blir lettere å investere ansvarlig.

Les mer

Investor notices
Our Funds

Fond med amerikanske aksjer endrer strategi og senker omkostningene

15.12.2020: Aksjefondet Danske Invest USA endrer investeringsstrategi og reduserer omkostningene for å sikre et attraktivt produktutvalg for Danske Invests investorer.

Les mer

Investor notices

Utvalgte fond lukkes for handel de kommende dagene grunnet lokale helligdager

25.06.2020: I dagene som kommer vil enkelte fond under forvaltning av Danske Invest og Danske Invest Select bli lukket for handel som følge av at den lokale børsen er stengt.

Les mer

Investor notices

Overgang til andelsklasser i Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon og Norsk Likviditet Institusjon

12.03.2020: Våre fond Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon og Danske Invest Norsk Likviditet Institusjon innfører andelsklasser med virkning fra og med fredag 20. mars 2020. Samtidig med innføringen av andelsklasser går fondene bort fra vedtektsbestemte rabatter basert på den enkelte andelseiers beholdning.

Les mer