Danske Invest SICAV

SRI Global Class SA (Målt i NOK)

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU1349493418
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Investeringsbegrensninger
Sustainalytics "ESG Risk Rating"
Informasjon om kundeklager

260,83

Netto andelsverdi per 01.12.2021

-1,34%

Avkastning 1 dag

+4,16%

Avkastning 1 måned

+22,03%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå en avkastning som er sammenlignbar med referanseindeksen. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet forsøker å følge en global aksje indeks.

Forvaltningsteamet investerer direkte i et utvalg aksjer som er inkludert i referanseindeksen og bruker en multifaktormodell som minimerer tracking error, og samtidig redusere handelskostnader.

Fondet følger Danske Banks retningslinjer for ansvarlige investeringer og er underlagt restriksjoner for noen sektorer og selskaper i investeringsuniverset sitt.

I et passivt forvaltet fond, investerer forvalterteamet direkte i et utvalg aksjer som inngår i referanseindeksen ved bruk av en multifaktormodell for å redusere handelsomkostninger og minimerer fondets tracking error.

Tracking error brukes for å måle forskjellen i fondets og referanseindeksens avkastning.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Alle fondene lever opp til våre retningslinjer for ansvarlige investeringer

Avkastning

SRI Global Class SA (Målt i NOK)
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 123,63
I løpet av 3 årNOK 167,79
I løpet av 5 årNOK 209,87
I løpet av 7 årNOK 260,41
I løpet av 10 årNOK 467,02
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Kim Thomsen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: FD
Antall års erfaring: 35

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 29.10.2021


Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
SRI Global Class SA (Målt i NOK)

Beholdningsliste pr. 29.10.2021

Investering % Type Valuta Land ISIN
Apple Inc. 000000000000004.104,10% Aksjer USD USA US0378331005
Microsoft Corp. 000000000000003.873,87% Aksjer USD USA US5949181045
Amazon.com 000000000000002.472,47% Aksjer USD USA US0231351067
Alphabet Inc C 000000000000001.721,72% Aksjer USD USA US02079K1079
Tesla Inc (US) 000000000000001.501,50% Aksjer USD USA US88160R1014
Facebook Inc A (US) 000000000000001.251,25% Aksjer USD USA US30303M1027
Alphabet Inc A 000000000000001.111,11% Aksjer USD USA US02079K3059
Nvidia Corp. (US) 000000000000001.041,04% Aksjer USD USA US67066G1040
JPMorgan Chase & Co. 000000000000000.850,85% Aksjer USD USA US46625H1005
UnitedHealth Group Inc. 000000000000000.710,71% Aksjer USD USA US91324P1021
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
SRI Global Class SA (Målt i NOK)

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU1349493418
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta SEK
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 10.11.2017
  Markedsføringstillatelse (Retail) Sverige, Luxemburg, Norge
  Markedsføringstillatelse (Professional) Sverige, Luxemburg, Norge
 • Profil

  Profil

  Profil Indeks basert
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Global
  Benchmark MSCI World
  Anbefalt investeringshorisont 5 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) SEK pr. 29.11.2021 7.210,77
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) SEK pr. 16.11.2021 2.885,50
  Netto andelsverdi NOK pr. 01.12.2021 260,83
 • Risikoindikatorer pr. 29.10.2021

  Risikoindikatorer pr. 29.10.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 23,63 18,83 15,98 14,65 16,66
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 11,23 10,68 11,38 10,38
  Tracking Error 0,91 0,82 0,76 1,76
  Information Ratio 0,34 -0,05 -0,31 -0,21
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.