Danske Invest SICAV

Japan Class A (Målt i NOK)

Morningstar Rating™ : - ESG-fond - ISIN: LU0193802039
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

320,29

Netto andelsverdi per 30.09.2022

-2,27%

Avkastning 1 dag

+0,07%

Avkastning 1 måned

+0,53%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i japanske aksjer.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

ESG-fond (artikel 8)
Fond som fremmer miljømessige (E – environmental) og/eller sosiale (S) faktorer og som sikrer god selskapsstyringspraksis (G – governance), kalles ESG-fond hos Danske Invest. Disse fondene fremmer E/S-egenskaper gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyse og aktivt eierskap, men de har ikke bærekraftige investeringer som mål. Fondene integrerer ESG ved å systematisk identifisere og adressere bærekraftsfaktorer under investeringsprosessen.

ESG-fond oppfyller artikkel 8 i EUs forskrift om offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren.

Avkastning

Japan Class A (Målt i NOK)
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global ESG 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global ESG 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Index Restricted Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 100,35
I løpet av 3 årNOK 120,60
I løpet av 5 årNOK 138,11
I løpet av 7 årNOK 155,73
I løpet av 10 årNOK 309,08
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

Takuya Kamishi

Tittel: Portfolio Manager
Bakgrunn: BA in Economics, CMA
Antall års erfaring: 12

Sumitomo Mitsui DS Asset Management

Sumitomo Mitsui DS Asset Management har i mer enn 25 år forvaltet kapital for amerikanske, europeiske og asiatiske kunder i japanske aksjer. Den lange erfaringen gjør at Sumitomo Mitsui har bygget opp et effektivt og lokalt nettverk som utgjør sentrale elementer i Sumitomo Mitsuis investeringsprosess i japanske aksjer.

Sumitomo Mitsuis investeringsstil er basert på først å finne selskaper som fremstår som undervurderte. Derfra velges de enkelte investeringene på bakgrunn av kvalitative analyser, besøk hos selskapene og møter med ledelsen.

Investeringsfordeling pr. 29.07.2022

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Japan Class A (Målt i NOK)

Beholdningsliste pr. 29.07.2022

Investering % Type Valuta Land ISIN
Honda Motor Co. Ltd. 000000000000004.504,50% Aksjer JPY Japan JP3854600008
Koito Manufactoring 000000000000003.693,69% Aksjer JPY Japan JP3284600008
Nissan Motor Co. 000000000000003.303,30% Aksjer JPY Japan JP3672400003
Marubeni Corp. 000000000000002.422,42% Aksjer JPY Japan JP3877600001
Mitsui and Co 000000000000002.382,38% Aksjer JPY Japan JP3893600001
Suzuki Motor Corp. 000000000000002.262,26% Aksjer JPY Japan JP3397200001
Mitsubishi UFJ Financial Group 000000000000002.222,22% Aksjer JPY Japan JP3902900004
Mitsubishi Logistics Corp. 000000000000002.202,20% Aksjer JPY Japan JP3902000003
Toyo Tire and Rubber Co Ltd 000000000000002.132,13% Aksjer JPY Japan JP3610600003
Kinden Corp. 000000000000002.042,04% Aksjer JPY Japan JP3263000006
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Japan Class A (Målt i NOK)

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU0193802039
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta JPY
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 05.07.2004
  Bloomberg FINORJA LX
  Wertpapierkennnummer A0ERQA
  Markedsføringstillatelse Norge, Luxemburg, Sverige, Finland, Danmark
  Klasse av Japan
  Andre klasser Japan Class A
  Japan Class A (SEK)
  Japan Class I
  Japan Class WA
  Japan Class WA-eur d
  Japan Class WI
  Japan Class WI-eur
  Japan Class WI-eur d
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Japan
  Benchmark MSCI Japan Index (net dividends reinvested)
  Anbefalt investeringshorisont 5 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) JPY pr. 29.09.2022 6.758,86
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) JPY pr. 29.09.2022 5.381,01
  Netto andelsverdi NOK pr. 30.09.2022 320,29
 • Risikoindikatorer pr. 31.08.2022

  Risikoindikatorer pr. 31.08.2022

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 0,35 6,44 6,67 6,53 11,95
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 13,17 12,50 12,78 13,15
  Tracking Error 7,79 6,61 6,11 5,37
  Information Ratio 0,14 -0,05 0,05 -0,03
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.