Danske Invest SICAV

China Class A (Målt i NOK)

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU0178668348
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Investeringsbegrensninger
Sustainalytics "ESG Risk Rating"
Informasjon om kundeklager

875,12

Netto andelsverdi per 02.12.2021

+0,33%

Avkastning 1 dag

+2,45%

Avkastning 1 måned

-8,62%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i kinesiske aksjer.

Fondet følger Danske Banks retningslinjer for ansvarlige investeringer og er underlagt restriksjoner for noen sektorer og selskaper i investeringsuniverset sitt.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen ikke vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 7 år.

Alle fondene lever opp til våre retningslinjer for ansvarlige investeringer

Avkastning

China Class A (Målt i NOK)
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 88,38
I løpet av 3 årNOK 151,00
I løpet av 5 årNOK 170,33
I løpet av 7 årNOK 215,50
I løpet av 10 årNOK 324,64
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Christina Chung

Tittel: Senior Portfolio Manager
Bakgrunn: B.A. (finance), M.A. (economics), CMA, CFA
Antall års erfaring: 31

Allianz Global Investors USA LLC er et globalt kapitalforvaltningsselskap  med nesten 40 års erfaring. Det eies av Allianz Asset Management AG, som eies av det tyske forsikringsselskapet Allianz SE. Selskapet har kontorer i USA, Europa, Asia og Australia.

Allianz er rådgiver for Danske Invest på blant annet teknologiaksjer, og teamet ligger i San Francisco. Teamet fokuserer på selskaper som har vedvarende vekst i inntjeningen, sterke balanser og rimelige priser. Videre fokuserer teamet på selskaper som gjennom forskning og produktutvikling kontinuerlig leverer nye produkter.

Investeringsfordeling pr. 29.10.2021

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
China Class A (Målt i NOK)

Beholdningsliste pr. 29.10.2021

Investering % Type Valuta Land ISIN
Tencent Holdings Ltd. 000000000000008.738,73% Aksjer HKD Hong Kong KYG875721634
Alibaba Group Holding Ltd 000000000000006.206,20% Aksjer HKD Hong Kong KYG017191142
Meituan Dianping 000000000000004.024,02% Aksjer HKD Hong Kong KYG596691041
China Merchants Bank - H 000000000000003.683,68% Aksjer HKD Hong Kong CNE1000002M1
China Everbright International Ltd 000000000000003.233,23% Aksjer HKD Hong Kong HK0257001336
WuXi Biologics new 000000000000002.842,84% Aksjer HKD Hong Kong KYG970081173
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 000000000000002.602,60% Aksjer HKD Hong Kong KYG9894K1085
DC Holdings (HKD) 000000000000002.582,58% Aksjer HKD Hong Kong BMG2759B1072
NIO Inc. ADR A 000000000000002.552,55% Aksjer USD USA US62914V1061
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. Class A 000000000000002.442,44% Aksjer CNY Kina CNE100001ZF9
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
China Class A (Målt i NOK)

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU0178668348
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta USD
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 24.11.2003
  Bloomberg FNGRCHA LX
  Wertpapierkennnummer A0B61F
  Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Sverige, Luxemburg, United Kingdom, Norge, Finland
  Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Luxemburg, Sverige, United Kingdom, Finland, Norge
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Kina
  Benchmark MSCI China Index incl. net dividend
  Anbefalt investeringshorisont 7 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) USD pr. 02.12.2021 28,51
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) USD pr. 02.12.2021 28,51
  Netto andelsverdi NOK pr. 02.12.2021 875,12
 • Risikoindikatorer pr. 29.10.2021

  Risikoindikatorer pr. 29.10.2021

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % -11,62 14,72 11,24 11,59 12,50
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 15,36 14,54 16,43 15,50
  Tracking Error 5,83 5,38 5,74 5,57
  Information Ratio 0,45 0,08 0,12 -0,06
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.