Danske Invest SICAV

European Corporate Sustainable Bond Class I-nok h

Sustainability : - ISIN: LU1399305926
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
ESG restriction report

111,030

Netto andelsverdi per 27.01.2021

+0,01%

Avkastning 1 dag

+0,23%

Avkastning 1 måned

+0,14%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i europeiske selskapsobligasjoner som har en sterk bærekraftprofil innenfor miljø, sosiale forhold og selskapsledelse (ESG-kriterier).

Fondet har som mål eller bidrar til spesifikke bærekraftsløsninger og temaer. Fondet integrerer systematisk ESG-faktorer på samme måte som finansielle faktorer. Vesentlige ESG-faktorer er adressert og håndtert gjennom aktivt eierskap.

Fondet kan investere i, eller være eksponert mot følgende investeringer opp til prosentandelen av verdiene som er angitt: obligasjoner med en rating lavere enn Baa3/BBB- (eller lignende) eller ikke-ratede: 25%.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Fondets rentefølsomhet er fra 0 til referanseindeksens rentefølsomhet pluss 2 år.

Hovedparten av andelsklassens indre verdi vil være hedget mot fondets basisvaluta. Andelsklassen forblir likevel eksponert mot valutaene til investeringene i fondet.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.Bærekraftprofil
Felles for alle fond merket med "Thematic" er at fondet retter seg mot spesifikke bærekrafttemaer og -løsninger, som for eksempel sirkulær økonomi. 


LuxFLAG ESG-merket
Dette fondet oppfyller kravene til LuxFLAG ESG, som er en av de eldste bærekraftsertifiseringene i Europa. For å oppnå sertifiseringen stilles det omfattende krav til arbeidet med bærekraftige investeringer. Les mer her (in English).

Avkastning

European Corporate Sustainable Bond Class I-nok h
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Horisont 100, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon ADanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon BDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon CDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon DDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon ADanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon BDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IIDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
4 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 101,87
I løpet av 3 årNOK 107,28
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Andreas Dankel & Tom Lundsten

Tittel: Chief Portfolio Manager/Senior Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc./M.Sc.

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 30.11.2020

Beregningen skjer på bakgrunn av porteføljens obligasjonsinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok h

Beholdningsliste pr. 30.11.2020

Investering % Type Valuta Land ISIN
1,5 ICADE 13/09-2017/2027 000000000000002.082,08% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013281755
DANONE FRN PERP/CALL 000000000000001.981,98% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013292828
0,625 ATLAS COPCO 30/08-2016/2026 000000000000001.711,71% Obligasjoner EUR Sverige XS1482736185
1,25 SYMRISE AG 29/11-2019/2025 000000000000001.521,52% Obligasjoner EUR Tyskland DE000SYM7720
1,413 FCC AQUALIA SA 08/06-2017/2022 000000000000001.521,52% Obligasjoner EUR Spania XS1627337881
0,875 ISS GLOBAL A/S 18/6-2019/2026 000000000000001.491,49% Obligasjoner EUR Danmark XS2013618421
0,875 KBC GROUP NV 27/06-2018/2023 000000000000001.461,46% Obligasjoner EUR Belgia BE0002602804
1,0 ENEL FIN INTL NV 16/09-2017/2024 000000000000001.421,42% Obligasjoner EUR Nederland XS1550149204
1 BANCO BILBAO VIZ 21/6-2019/2026 000000000000001.351,35% Obligasjoner EUR Spania XS2013745703
1,5 SCHNEIDER ELEC 15/01-2019/2028 000000000000001.341,34% Obligasjoner EUR Frankrike FR0013396876
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok h

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU1399305926
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Minstetegning NOK 750,000
  Valuta NOK
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 07.09.2016
  Bloomberg DAECSIH LX
  Wertpapierkennnummer A2JFT8
  Markedsføringstillatelse (Retail) Luxemburg, Norge, Sveits
  Markedsføringstillatelse (Professional) Luxemburg, Norge, Sveits
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Rentefond
  Investeringsområde Europa
  Benchmark Bloomberg-Barclays Capital EuroAgg Corp 500 A and Below Excluding Tobacco and Aerodefence.
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 26.01.2021 6.898,06
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 27.01.2021 191,94
  Netto andelsverdi NOK pr. 27.01.2021 111,030
  Durasjon pr. 30.12.2020 2,73
  Effektiv rente pr. 30.12.2020 0,63
 • Risikoindikatorer pr. 31.12.2020

  Risikoindikatorer pr. 31.12.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 1,87 2,37
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 4,01
  Tracking Error 2,01
  Information Ratio -0,69
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.