Danske Invest

Horisont 100, klasse NOK I

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: DK0060657674
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
ESG restriction report

162,67

Netto andelsverdi per 20.01.2021

+0,00%

Avkastning i dag

+3,65%

Avkastning 1 måned

+2,55%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig relativ avkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet har en normalinvestering med 35% i norske aksjefond og 65% i internasjonale aksjefond. Norske aksjer skal utgjøre mellom 20 og 80% og internasjonale aksjer skal utgjøre mellom 20 og 80%.

Fondet er en aktivt forvaltet portefølje, hvor forvalter forsøker å finne de investeringene som vil bidra til høyeste risikojusterte avkastning.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Andeler kan normalt innløses på bankdager.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.Bærekraftprofil
Felles for fond merket med "ESG Inside" er at de jobber innenfor rammene av Danske Invests retningslinjer for bærekraftige investeringer og blant annet avstår fra å investere i selskaper som baserer omsetningen sin på kull, oljesand, kontroversielle våpen og/eller tobakk. 


LuxFLAG ESG-merket
Dette fondet oppfyller kravene til LuxFLAG ESG, som er en av de eldste bærekraftsertifiseringene i Europa. For å oppnå sertifiseringen stilles det omfattende krav til arbeidet med bærekraftige investeringer. Les mer her (in English).

Avkastning

Horisont 100, klasse NOK I
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
European Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Horisont 20, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 35, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 50, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 65, klasse NOK IDanske Invest
Horisont 80, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK IDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOK IDanske Invest
Nordic Corporate Bond Class I-nok hDanske Invest SICAV
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK IDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon ADanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon BDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon CDanske Invest
Norsk Likviditet Institusjon DDanske Invest
Norsk Likviditet OMFDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon ADanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon BDanske Invest
Norsk Obligasjon Institusjon CDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon IIDanske Invest
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK IDanske Invest Select
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
5 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 108,71
I løpet av 3 årNOK 124,11
I løpet av 5 årNOK 154,84
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Jacob Egeskov Müller

Tittel: Senior Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc.
Antall års erfaring: 14

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 30.11.2020Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Horisont 100, klasse NOK I

Beholdningsliste pr. 30.11.2020

Investering % Type Valuta Land ISIN
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 000000000000018.7118,71% Funds NOK Norge NO0010340748
Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000015.3815,38% Funds DKK Danmark DK0060608628
Danske Invest Select Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I 000000000000013.4113,41% Funds NOK Danmark DK0060637643
Danske Invest Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000008.578,57% Funds DKK Danmark DK0060789071
Danske Invest Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK 000000000000008.378,37% Funds DKK Danmark DK0060042026
Danske Invest USA, klasse NOK 000000000000007.277,27% Funds NOK Danmark DK0060517076
Danske Invest Index Norway Restricted, klasse NOK W 000000000000003.833,83% Funds NOK Danmark DK0060608461
Danske Invest Select USA Mid Cap, klasse DKK W 000000000000003.633,63% Funds DKK Danmark DK0061145398
Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex Japan Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000003.353,35% Funds DKK Danmark DK0060608545
Danske Invest SICAV Europe Class I 000000000000003.333,33% Funds EUR Danmark LU0727217134
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Horisont 100, klasse NOK I

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN DK0060657674
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest
  Fondens registreringsland Danmark
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank Danske Bank A/S
  Fondsstørrelse 100
  Minstetegning 5000000
  Valuta NOK
  Pris-metode Swinging Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 14.12.2015
  Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Norge
  Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Norge
  Klasse av Horisont 100 - Akkumulerende KL
  Andre klasser Horisont 100, klasse NOK
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Fond i Fond
  Investeringsområde Global
  Benchmark 57% MSCI World Index TR Net, 8% MSCI EM Index TR Net, 35% OSE Mutual Fund (OSEFX) Index
  Anbefalt investeringshorisont 5 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 19.01.2021 392,04
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) NOK pr. 19.01.2021 112,59
  Netto andelsverdi NOK pr. 20.01.2021 14:00 162,67
 • Risikoindikatorer pr. 31.12.2020

  Risikoindikatorer pr. 31.12.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 8,71 7,47 9,14
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 12,65 11,52
  Tracking Error 1,81 1,68
  Information Ratio -1,69 -1,27
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.