Danske Invest SICAV

Eastern Europe Class WA d

Sustainability : - ISIN: LU2164670510
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet

8,420

Netto andelsverdi per 15.01.2021

+0,45%

Avkastning 1 dag

+7,87%

Avkastning 1 måned

+7,44%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i østeuropeiske og tyrkiske aksjer. I mindre omfang kan fondet investere i aksjer fra land som grenser opp til Øst-Europa. Fondet kan også investere i land som betraktes som fremvoksende markeder.

Fondet integrerer ESG-faktorer på samme måte som finansielle faktorer for å vurderer investeringen helhetlig. Faktorene håndteres ut i fra et avkastnings og risikoperspektiv. Vesentlige ESG-faktorer er adressert og håndtert gjennom aktivt eierskap.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen ikke vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 7 år.

Bærekraftprofil
Felles for fond som er merket med "Integrated" er at de blir aktivt forvaltet av et team med forvaltere som arbeider med bærekraft som en integrert og systematisk del av investeringsprosessen. 

Avkastning

Eastern Europe Class WA d
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK WDanske Invest Select
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Forvalter

Ole Gotthardt

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc.
Antall års erfaring: 37

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 30.11.2020


Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Eastern Europe Class WA d

Beholdningsliste pr. 30.11.2020

Investering % Type Valuta Land ISIN
LUKOIL Oil Company PJSC (USD) 000000000000008.658,65% Aksjer USD Russland RU0009024277
Sberbank (USD) 000000000000008.498,49% Aksjer USD Russland RU0009029540
Gazprom ADR (GB) 000000000000007.347,34% Aksjer USD Russland US3682872078
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR (GB) 000000000000005.435,43% Aksjer USD Russland US55315J1025
Mobile Telesystems PJSC (USD) 000000000000003.813,81% Aksjer USD Russland RU0007775219
Yandex NV A (USD) 000000000000003.583,58% Aksjer USD Russland NL0009805522
NovaTek GDR (GB) 000000000000003.303,30% Aksjer USD Russland US6698881090
OTP Bank 000000000000003.233,23% Aksjer HUF Ungarn HU0000061726
Tatneft (USD) 000000000000003.073,07% Aksjer USD Russland RU0009033591
PKO Bank Polski S.A. 000000000000002.892,89% Aksjer PLN Polen PLPKO0000016
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Eastern Europe Class WA d

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU2164670510
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Luxemburg
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta EUR
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 08.10.2020
  Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Sverige, Norge, Finland, Luxemburg, Tyskland, Storbritannia, Sveits
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Østeuropa/Russland
  Benchmark MSCI EM Europe 10/40 Net Total Return Index in EUR (net dividends reinvested)
  Anbefalt investeringshorisont 7 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) EUR pr. 15.01.2021 9,56
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) EUR pr. 15.01.2021 0,01
  Netto andelsverdi EUR pr. 15.01.2021 8,420
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.