Danske Invest SICAV

Global Small Cap Class A

ISIN: LU2049766434
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

10,800

Netto andelsverdi per 24.01.2020

-0,15%

Avkastning 1 dag

+0,11%

Avkastning 1 måned

-0,85%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsakelig i små og mellomstore selskaper og egenkapitalbevis fra hvor som helst i verden.

Mer spesifikt investerer fondet minst to tredjedeler i aksjer og egenkapitalbevis, samt verdipapirer relatert til disse, som handles på et regulert globalt marked.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet søker å identifisere de beste investeringsideene og velger et relativt lite antall selskaper (omtrent 30) hvis verdipapirer forventes å ha det største langsiktige avkastningspotensial (bottom-up-approach).

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer via Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programmet, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger slik som depotkrav, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Avkastning

Global Small Cap Class A
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Forvalter

Max Jul Pedersen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: Diploma in Business Administration, CFA
Antall års erfaring: 23

Investeringsfordeling pr. 29.11.2019


Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Small Cap Class A

Beholdningsliste pr. 29.11.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
Winpak Ltd. 000000000000006.266,26% Aksjer CAD Kanada CA97535P1045
WH Smith Plc 000000000000005.405,40% Aksjer GBP Storbritannia GB00B2PDGW16
Ringkjøbing Landbobank A/S 000000000000004.634,63% Aksjer DKK Danmark DK0060854669
Mainfreight Ltd. 000000000000004.404,40% Aksjer NZD Nya Zeeland NZMFTE0001S9
Morningstar Inc 000000000000004.364,36% Aksjer USD USA US6177001095
Fujitec 000000000000004.294,29% Aksjer JPY Japan JP3818800009
Amerisafe Inc 000000000000004.014,01% Aksjer USD USA US03071H1005
Cal-Maine Foods Inc. 000000000000003.903,90% Aksjer USD USA US1280302027
Unifirst Corp 000000000000003.743,74% Aksjer USD USA US9047081040
Samsonite International SA (HKD) 000000000000003.693,69% Aksjer HKD Hong Kong LU0633102719
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Small Cap Class A

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU2049766434
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta USD
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 15.10.2019
  Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Sverige, Luxemburg, Norge, Finland
  Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Sverige, Luxemburg, Norge, Finland
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Global
  Benchmark MSCI World Small Cap Index (net dividends reinvested)
  Anbefalt investeringshorisont 5 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) USD pr. 23.01.2020 1,48
  Netto andelsverdi USD pr. 24.01.2020 10,800
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.