Danske Invest SICAV

Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h p

Sustainability: : - ISIN: LU1932898940
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

99,950

Netto andelsverdi per 18.09.2019

+0,39%

Avkastning 1 dag

-1,72%

Avkastning 1 måned

+1,52%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondens målsättning är att oppnå investeringsvekst uansett markedsforhold (absolutt avkastning). Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer hovedsakelig i lange og korte posisjoner i europeiske aksjer. Til en viss grad kan fondet investere i aksjer og egenkapitalbevis fra utviklede land utenfor Europa.

Gjennom aktiv forvaltning av fondets portefølje bruker forvalterne en langsiktig strategi og tar lange posisjoner i aksjer de mener vil øke i kurs og korte i aksjer de mener vil falle i kurs eller motvirke volatiliteten i de lange posisjonene.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Siden fondet bruker derivater, kan fondet belåne sin portefølje. Dette kalles giring. Forventet giringsnivå er vanligvis 50-250%, og maksimal forventet giring er 350%. Dette betyr at eksponeringen mot underliggende aktiva kan ligge høyere enn 100%. Giring kan øke effektene av negative markedsbevegelser og redusere effektene av positive markedsbevegelser.


Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 3 år.

Avkastning

Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h p
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Forvalter

René Ebbesen

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc., CFA, FRM
Antall års erfaring: 24

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h p

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU1932898940
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fonds registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management Company
  Adm. selskap registreringsland Luxemburg
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta NOK
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 29.03.2019
  Bloomberg DAELANK LX
  Markedsføringstillatelse i Luxemburg, Norge
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Europa
  Benchmark Fondet har ingen referanseindeks.
  Anbefalt investeringshorisont 3 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) NOK pr. 30.07.2019 542,22
  Netto andelsverdi NOK pr. 18.09.2019 99,950
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.