Danske Invest SICAV

SRI Global Class SA (Målt i NOK)

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU1349493418
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

194,07

Netto andelsverdi per 27.01.2020

-0,52%

Avkastning 1 dag

+3,26%

Avkastning 1 måned

+3,94%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Formålet med forvaltningen av fondet gi en avkastning som tilsvarer referanseindeksen. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet er et indeksfond med etiske retningslinjer. Fondet investerer i de aksjene, som oppfyller de etiske retningslinjene, som inngår i fondets referanseindeks.

Fondet forvaltes med andre ord passivt, og det tas ingen aktive posisjoner i forhold til referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.

Avkastning

SRI Global Class SA (Målt i NOK)
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 128,89
I løpet av 3 årNOK 144,16
I løpet av 5 årNOK 174,89
I løpet av 7 årNOK 310,00
I løpet av 10 årNOK 348,53
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Joel Backesten

Tittel: Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc. (Finance), CFA
Antall års erfaring: 4

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 29.11.2019


Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
SRI Global Class SA (Målt i NOK)

Beholdningsliste pr. 29.11.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
Apple Inc. 000000000000002.872,87% Aksjer USD USA US0378331005
Microsoft Corp. 000000000000002.572,57% Aksjer USD USA US5949181045
Amazon.com 000000000000001.771,77% Aksjer USD USA US0231351067
Alphabet Inc C 000000000000001.161,16% Aksjer USD USA US02079K1079
Facebook Inc A (US) 000000000000001.121,12% Aksjer USD USA US30303M1027
JPMorgan Chase & Co. 000000000000001.061,06% Aksjer USD USA US46625H1005
Johnson & Johnson 000000000000000.890,89% Aksjer USD USA US4781601046
Visa Inc Class A 000000000000000.870,87% Aksjer USD USA US92826C8394
Nestle (Regd) 000000000000000.850,85% Aksjer CHF Sveits CH0038863350
Berkshire Hathaway Inc. B 000000000000000.800,80% Aksjer USD USA US0846707026
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
SRI Global Class SA (Målt i NOK)

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU1349493418
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta SEK
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 10.11.2017
  Markedsføringstillatelse (Retail) Sverige, Luxemburg, Norge
  Markedsføringstillatelse (Professional) Sverige, Luxemburg, Norge
 • Profil

  Profil

  Profil Indeks basert
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Global
  Benchmark MSCI World
  Anbefalt investeringshorisont 5 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) SEK pr. 23.01.2020 5.661,62
  Netto andelsverdi NOK pr. 27.01.2020 194,07
 • Risikoindikatorer pr. 31.12.2019

  Risikoindikatorer pr. 31.12.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 28,89 12,97 11,83 17,54 13,30
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 10,67 11,49 10,55 10,47
  Tracking Error 0,68 0,62 0,90
  Information Ratio -0,50 -0,76 -0,54
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.