Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)

Morningstar Rating™ : - Sustainability: : - ISIN: LU0292126785
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

317,90

Netto andelsverdi per 16.09.2019

-0,10%

Avkastning 1 dag

+4,56%

Avkastning 1 måned

+11,84%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet består av små selskaper notert på børser i de nye markedene.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer via Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programmet, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger slik som depotkrav, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 7 år.

Avkastning

Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Corporate Bonds Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 105,04
I løpet av 3 årNOK 105,25
I løpet av 5 årNOK 123,80
I løpet av 7 årNOK 160,53
I løpet av 10 årNOK 268,40
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Devan Kaloo

Tittel: Head of Global Emerging Market Equities
Bakgrunn: M.A. (management & international relations)
Antall års erfaring: 24

Aberdeen Asset Managers

Aberdeen Asset Managers har stor erfaring med investeringer på såkalte "Emerging Markets" (nye markeder) – som bl.a. omfatter land i Øst-Europa, Syd-Amerika og Asia, hvor økonomiene og aksjemarkedene gjennomgår en kraftig utvikling.

Investeringene styres fra Singapore og London, men porteføljerådgiverne reiser over alt i de nye markedene. Aberdeen legger stor vekt på valget av den enkelte aksjen og dens langsiktige potensial, og anbefaler aldri en aksje uten først å ha besøkt bedriften.

Investeringsfordeling pr. 31.07.2019


Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)

Beholdningsliste pr. 31.07.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
PT Ace Hardware Indonesia Tbk 000000000000003.773,77% Aksjer IDR Indonesia ID1000125503
Pacific Basin Shipping Ltd. 000000000000003.583,58% Aksjer HKD Hong Kong BMG684371393
ASM International 000000000000003.443,44% Aksjer EUR Nederland NL0000334118
POYA International Co Ltd 000000000000003.253,25% Aksjer TWD Taiwan TW0005904007
Dino Polska S.A. 000000000000003.223,22% Aksjer PLN Polen PLDINPL00011
Mphasis BFL Ltd. 000000000000003.193,19% Aksjer INR India INE356A01018
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 000000000000002.822,82% Aksjer HKD Hong Kong KYG9894K1085
Yanlord Land Group Ltd. 000000000000002.812,81% Aksjer SGD Singapore SG1T57930854
Chroma Ate Inc. 000000000000002.772,77% Aksjer TWD Taiwan TW0002360005
Kingdee International Software Group Co Ltd 000000000000002.472,47% Aksjer HKD Hong Kong KYG525681477
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU0292126785
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fonds registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management Company
  Adm. selskap registreringsland Luxemburg
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta USD
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 10.04.2007
  Bloomberg DANGEMA LX
  Wertpapierkennnummer A1C10X
  Markedsføringstillatelse i Danmark, Sverige, Luxemburg, Tyskland, United Kingdom, Norge, Finland, Sveits
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Vekstmarkeder
  Benchmark MSCI Emerging Markets Small Cap Index
  Anbefalt investeringshorisont 7 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) USD pr. 13.09.2019 78,75
  Netto andelsverdi NOK pr. 16.09.2019 317,90
 • Risikoindikatorer pr. 30.08.2019

  Risikoindikatorer pr. 30.08.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 5,04 1,72 4,36 7,00 10,38
  Sharpe Ratio 0,06 0,26 0,45 0,63
  Volatilitet 11,54 12,38 12,32 13,21
  Tracking Error 5,83 7,31 7,55 7,85
  Information Ratio -0,40 -0,28 -0,28 0,26
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.