Danske Invest SICAV

China Class A (Målt i NOK)

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU0178668348
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Bærekraftprofil
Prospekt
for fondet

716,07

Netto andelsverdi per 23.01.2020

-1,95%

Avkastning 1 dag

+1,76%

Avkastning 1 måned

+2,52%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer i selskaper som har hovedsete eller hovedaktivitet i Folkerepublikken Kina, Hong Kong eller Macao og som er notert på en offisiell børs.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring, samt til rene investeringsformål.

Det betyr at vi prøver å finne de beste investeringene for å gi deg størst avkastning i forhold til risiko. Strategien innebærer at avkastningen kan være høyere eller lavere enn referanseindeksen.

Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer via Shanghai-Hong Kong Stock Connect og Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programmet, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger slik som depotkrav, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 7 år.

Avkastning

China Class A (Målt i NOK)
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Small Cap Class ADanske Invest SICAV
Global StockPicking Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global StockPicking, klasse NOKDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 118,12
I løpet av 3 årNOK 138,50
I løpet av 5 årNOK 160,96
I løpet av 7 årNOK 235,38
I løpet av 10 årNOK 236,91
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Christina Chung

Tittel: Senior Portfolio Manager
Bakgrunn: B.A. (finance), M.A. (economics), CMA, CFA
Antall års erfaring: 30

Allianz Global Investors USA LLC er et globalt kapitalforvaltningsselskap  med nesten 40 års erfaring. Det eies av Allianz Asset Management AG, som eies av det tyske forsikringsselskapet Allianz SE. Selskapet har kontorer i USA, Europa, Asia og Australia.

Allianz er rådgiver for Danske Invest på blant annet teknologiaksjer, og teamet ligger i San Francisco. Teamet fokuserer på selskaper som har vedvarende vekst i inntjeningen, sterke balanser og rimelige priser. Videre fokuserer teamet på selskaper som gjennom forskning og produktutvikling kontinuerlig leverer nye produkter.

Investeringsfordeling pr. 29.11.2019

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
China Class A (Målt i NOK)

Beholdningsliste pr. 29.11.2019

Investering % Type Valuta Land ISIN
Alibaba Group Holding Ltd ADR 000000000000009.949,94% Aksjer USD USA US01609W1027
Tencent Holdings Ltd. 000000000000008.678,67% Aksjer HKD Hong Kong KYG875721634
China Construction Bank Corporation H 000000000000004.934,93% Aksjer HKD Hong Kong CNE1000002H1
Ping An Insurance (Group) Comp. of China 000000000000004.834,83% Aksjer HKD Hong Kong CNE1000003X6
China Merchants Bank - H 000000000000004.004,00% Aksjer HKD Hong Kong CNE1000002M1
China Overseas Land & Investment 000000000000002.972,97% Aksjer HKD Hong Kong HK0688002218
Yum China Holdings Inc 000000000000002.932,93% Aksjer USD USA US98850P1093
China Everbright International Ltd 000000000000002.802,80% Aksjer HKD Hong Kong HK0257001336
Midea Group Co Ltd A 000000000000002.662,66% Aksjer CNY Kina CNE100001QQ5
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. 000000000000002.612,61% Aksjer HKD Hong Kong HK0388045442
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
China Class A (Målt i NOK)

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU0178668348
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta USD
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 24.11.2003
  Bloomberg FNGRCHA LX
  Wertpapierkennnummer A0B61F
  Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Sverige, Luxemburg, Tyskland, United Kingdom, Norge, Finland, Sveits
  Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Tyskland, Luxemburg, Sverige, United Kingdom, Finland, Norge, Sveits
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Kina
  Benchmark MSCI China Index incl. net dividend
  Anbefalt investeringshorisont 7 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) USD pr. 23.01.2020 24,10
  Netto andelsverdi NOK pr. 23.01.2020 716,07
 • Risikoindikatorer pr. 31.12.2019

  Risikoindikatorer pr. 31.12.2019

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 18,12 11,47 9,99 13,01 9,01
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 13,55 16,69 15,88 15,68
  Tracking Error 5,04 5,51 5,51 5,11
  Information Ratio -0,85 -0,16 -0,35 -0,40
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.