Danske Invest SICAV

Denmark Focus Class A (Målt i NOK)

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU0012195615
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
ESG restriction report
Sustainalytics ESG Risk Rating

3.141,25

Netto andelsverdi per 15.01.2021

+0,51%

Avkastning 1 dag

+0,73%

Avkastning 1 måned

-1,87%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i et smalt og fokusert utvalg av aksjer.

Fondet integrerer ESG-faktorer på samme måte som finansielle faktorer for å vurderer investeringen helhetlig. Faktorene håndteres ut i fra et avkastnings og risikoperspektiv. Vesentlige ESG-faktorer er adressert og håndtert gjennom aktivt eierskap.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen ikke vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 5 år.Bærekraftprofil
Felles for fond som er merket med "Integrated" er at de blir aktivt forvaltet av et team med forvaltere som arbeider med bærekraft som en integrert og systematisk del av investeringsprosessen. 


LuxFLAG ESG-merket
Dette fondet oppfyller kravene til LuxFLAG ESG, som er en av de eldste bærekraftsertifiseringene i Europa. For å oppnå sertifiseringen stilles det omfattende krav til arbeidet med bærekraftige investeringer. Les mer her (in English).

Avkastning

Denmark Focus Class A (Målt i NOK)
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Eastern Europe Class WA dDanske Invest SICAV
Emerging and Frontier Markets Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Euro Sustainable High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global AC Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable 130/30 Class ADanske Invest SICAV
Global Sustainable 130/30 Class A-nokDanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Norway Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
Russia Class ADanske Invest SICAV
SRI Global Class SA (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Sverige Class ADanske Invest SICAV
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK WDanske Invest Select
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
USA Restricted, klasse NOK WDanske Invest Index
USA, klasse NOKDanske Invest
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.

Risikoindikator

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 134,44
I løpet av 3 årNOK 144,19
I løpet av 5 årNOK 161,43
I løpet av 7 årNOK 321,95
I løpet av 10 årNOK 465,63
Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for framtidig avkastning.
Vis beregner

Forvalter

Jesper Neergaard Poll

Tittel: Chief Portfolio Manager
Bakgrunn: M.Sc.
Antall års erfaring: 28

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management er en International kapitalforvalter og en del av Danske Bank Wealth Management – en divisjon i Danske Bank konsernet.

Danske Bank Asset Management er hovedforvalter for Danske Invest. I sin forvaltning fokuserer Danske Bank Asset Management sine ressurser på utvalgte kjerneområder. Disse områder omfatter nordiske aksjer, europeiske aksjer, øst-europeiske aksjer, globale aksjer, nordiske obligasjoner, europeiske selskapsobligasjoner, globale indeksobligasjoner, obligasjoner i nye markeder samt indeksbaserte investeringer. Danske Bank Asset Management forvalter også hedge-fond med både aksjer og obligasjoner.

Investeringsfordeling pr. 30.11.2020

Fordelingen er basert på porteføljens aksjeinnehav
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)

Beholdningsliste pr. 30.11.2020

Investering % Type Valuta Land ISIN
Ørsted A/S 000000000000010.0210,02% Aksjer DKK Danmark DK0060094928
Novo Nordisk B 000000000000009.549,54% Aksjer DKK Danmark DK0060534915
DSV 000000000000006.616,61% Aksjer DKK Danmark DK0060079531
A.P. Møller - Mærsk B 000000000000005.965,96% Aksjer DKK Danmark DK0010244508
Vestas Wind Systems 000000000000005.295,29% Aksjer DKK Danmark DK0010268606
GN Store Nord 000000000000004.914,91% Aksjer DKK Danmark DK0010272632
Carlsberg B 000000000000004.764,76% Aksjer DKK Danmark DK0010181759
Coloplast B 000000000000004.714,71% Aksjer DKK Danmark DK0060448595
Danske Bank 000000000000004.034,03% Aksjer DKK Danmark DK0010274414
William Demant Holding A/S 000000000000003.933,93% Aksjer DKK Danmark DK0060738599
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU0012195615
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta DKK
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 19.12.1990
  Bloomberg DKFDEMI LX
  Wertpapierkennnummer 971675
  Markedsføringstillatelse (Retail) Danmark, Sverige, Luxemburg, Tyskland, Østerrike, United Kingdom, Norge, Finland, Sveits
  Markedsføringstillatelse (Professional) Danmark, Østerrike, Tyskland, Luxemburg, Sverige, United Kingdom, Finland, Norge, Sveits
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Danmark
  Benchmark OMX Copenhagen CAP GI
  Anbefalt investeringshorisont 5 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) DKK pr. 15.01.2021 454,99
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) DKK pr. 15.01.2021 141,43
  Netto andelsverdi NOK pr. 15.01.2021 3.141,25
 • Risikoindikatorer pr. 31.12.2020

  Risikoindikatorer pr. 31.12.2020

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % 34,44 12,97 10,05 18,18 16,63
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 12,36 13,01 12,96 14,28
  Tracking Error 3,15 3,41 4,48 4,95
  Information Ratio -1,14 -1,21 -0,24 -0,16
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.