Danske Invest SICAV

Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)

Morningstar Rating™ : - Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper - ISIN: LU0085580271
Dokument
Faktaark
Nøkkelinformasjon (PRIIPs)
Vedtekter for fondet
Prospekt
for fondet
Sustainability-related disclosure (eng.)
Informasjon om kundeklager
Investorrettigheter

810,09

Netto andelsverdi per 24.03.2023

-0,05%

Avkastning 1 dag

+0,67%

Avkastning 1 måned

+9,31%

Avkastning hittil i år

Investeringsmandat

Investeringsmål

Fondets målsetning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende.

Investeringsstrategi

Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder.

Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening, restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.

Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere investeringshorisont enn 7 år.

Fond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper (artikkel 8)
Denne typen fond fremmer miljømessige (E) eller sosiale egenskaper (S) samt sikrer god selskapsstyring (G). Avhengig av fondets investeringsstrategi kan dette gjøres via screening, utelukkelse, inkludering og aktivt eierskap. Fondene kan delvis investere i bærekraftige investeringer, men har ikke bærekraftige investeringer som mål. 

Fond som fremmer sosiale eller sosiale egenskaper, er informasjonspliktige i henhold til artikkel 8 i EUs forordning om bærekraftsrelaterte opplysninger.

Avkastning

Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)
Referanseindeks
Avkastning
Årlig avkastning
Månedlig meravkastning i forhold til referanseindeksen
1 år
3 år
5 år
10 år
Siden start

til
Sammenlignet med
China Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Danish Mortgage Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Denmark Focus Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-nokDanske Invest SICAV
Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Europe Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe High Dividend, klasse NOKDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Europe Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Europe Small Cap Class A-nokDanske Invest SICAV
Europe Small Cap, klasse NOKDanske Invest
European Bond Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global AC Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Ansvarlig 20, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 35, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 50, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 65, NOKDanske Invest
Global Ansvarlig 80, NOKDanske Invest
Global Corporate Sustainable Bond Class ADanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class A-nok hDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets, klasse NOKDanske Invest
Global High Yield Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Index Restricted Class SADanske Invest SICAV
Global Index, klasse NOK hDanske Invest
Global Realrente Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Global Sustainable Future Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future, klasse NOKDanske Invest
Horisont 100, klasse NOKDanske Invest
Horisont 20Danske Invest
Horisont 20, klasse NOKDanske Invest
Horisont 35Danske Invest
Horisont 35, klasse NOKDanske Invest
Horisont 50Danske Invest
Horisont 50, klasse NOKDanske Invest
Horisont 65Danske Invest
Horisont 65, klasse NOKDanske Invest
Horisont 80Danske Invest
Horisont 80, klasse NOKDanske Invest
Horisont AksjeDanske Invest
Horisont RenteDanske Invest
Horisont Rente Konservativ, klasse NOKDanske Invest
Horisont Rente Pluss, klasse NOKDanske Invest
India Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Class A (Målt i NOK)Danske Invest SICAV
Japan Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Multi Asset Inflation Strategy Class ADanske Invest SICAV
Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Norge IDanske Invest
Norge IIDanske Invest
Norge VekstDanske Invest
Norsk Kort Obligasjon, klasse NOKDanske Invest
Norsk Likviditet IDanske Invest
Norsk ObligasjonDanske Invest
Norway Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOKDanske Invest
Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK hDanske Invest
Sverige Class ADanske Invest SICAV
USA Index, klasse NOKDanske Invest
USA Restricted, klasse NOKDanske Invest Index
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.

Risikoindikator (SRI)

Lavere risiko

Høyere risiko

Typisk lavere avkastning

Typisk høyere avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine avkastningsmuligheter av investeringen. Plasseringen på indikatoren er bestemt av svingningene i fondets verdier de siste fem årene og/eller representative data.

Store historiske svingninger er lik høy risiko og små svingninger er lik en lavere risiko. Fondets plassering på indikatoren er ikke konstant og kategoriseringen kan endre seg med tiden.

Historiske data gir ikke nødvendigvis et troverdig bilde av den fremtidige risikoprofilen.

Risikoindikatoren er alene en matematisk beregning og tar ikke høyde for devalueringer, politiske inngrep og plutselige endringer i renter og valutaer. Kategori 1 er ikke en risikofri investering.

Verdi av
Klikk for å endre beløp
kr

0 år
år
10 år
år

kr

hvorav n/a kr i utbytte.
Totale kostnader i perioden:
n/a kr.

Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Tabell

Verdi av NOK 100

PeriodeVærdi
I løpet av 1 årNOK 94,73
I løpet av 3 årNOK 104,03
I løpet av 5 årNOK 111,78
I løpet av 7 årNOK 154,16
I løpet av 10 årNOK 168,39
Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning kan være negativ. Avkastningen kan stige og falle som følge av valutasvingninger dersom fondet utstedes i en annen valuta enn valutaen i landet der du er hjemmehørende.
Vis beregner

Forvalter

John Chow

Tittel: Portfolio Manager
Bakgrunn: BSc. (computer engineering) , CFA
Antall års erfaring: 29

Fidelity International

Fidelity International er dedikert til å møte de spesifikke behovene til globale investorer. Fundamental analyse er kjernen i  Fidelitys investeringsfilosofi, en filosofi og prosess som er utført av et av de største globale analysemiljøene på tvers av aktiva klasser. Fidelity har en bred og dyp kompetanse innenfor fremvoksende markeder, og investeringsanalytikerne gjennomfører fysiske møter med selskaper i Asia, Latin-Amerika og EMEA, og fanger dermed opp trender og strukturelle endirnger i de forskjellige regionene.  Gjennom egne investeringsanalyser oppnår Fidelity International en grunnleggende forståelse av hver enkelt aksje det investeres i. 

Fidelity har vært privateide i over 70 år i USA og har operert internasjonalt i over 50 år. Uavhengighet og fokus på langsiktig vekst er viktig for å oppnå vellykkede resultater for kundene.

Investeringsfordeling pr. 31.01.2023


Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)

Beholdningsliste pr. 31.01.2023

Investering % Type Valuta Land ISIN
Taiwan Semiconductor Manufactu 000000000000008.718,71% Aksjer TWD Taiwan TW0002330008
Tencent Holdings Ltd. 000000000000005.385,38% Aksjer HKD Hong Kong KYG875721634
Samsung Electronics Co. Ltd. 000000000000005.065,06% Aksjer KRW Sør-Korea KR7005930003
Alibaba Group Holding Ltd. 000000000000003.793,79% Aksjer HKD Hong Kong KYG017191142
LG Chem Ltd. 000000000000002.112,11% Aksjer KRW Sør-Korea KR7051910008
Meituan B 000000000000001.821,82% Aksjer HKD Hong Kong KYG596691041
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 000000000000001.711,71% Aksjer CNY Kina CNE000000VQ8
ICICI Bank Ltd. 000000000000001.701,70% Aksjer INR India INE090A01021
SK Hynix Inc. 000000000000001.691,69% Aksjer KRW Sør-Korea KR7000660001
HDFC Bank Ltd. 000000000000001.661,66% Aksjer INR India INE040A01034
Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.

Kostnader

Kostnadene du betaler blir brukt til å dekke fondets utgifter, herunder utgifter til markedsføring og distribusjon. Kostnadene reduserer din mulige avkastning.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Kostnader som årlig belastes fondet

Engangsgebyrer ved tegning og innløsning

Andre kostnader *)

*) Andre kostnader er kostnader som helt eller delvis inngår i de løpende kostnadene og/eller engangsgebyrene.
Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK)

Fakta om fondet

 • Basisinformasjon

  Basisinformasjon

  ISIN LU0085580271
  Børsnotert Nei
  Fondsklasse Danske Invest SICAV
  Fondens registreringsland Luxemburg
  Utbytte Nei
  Administrasjonsselskap Danske Invest Management A/S
  Adm. selskap registreringsland Danmark
  Depotbank RBC Investor Services Bank S.A
  Valuta USD
  Pris-metode Single Price
  Produkttype UCITS
  Startdato 02.04.1998
  Bloomberg FNFARES LX
  Wertpapierkennnummer 930932
  PPM Fondnummer 503755
  Markedsføringstillatelse Norge, Luxemburg, Sverige, Finland, Danmark
  Klasse av Global Emerging Markets
  Andre klasser Global Emerging Markets Class A
  Global Emerging Markets Class A (SEK)
  Global Emerging Markets Class I
  Global Emerging Markets Class RI
  Global Emerging Markets Class WA
  Global Emerging Markets Class WA-eur
  Global Emerging Markets Class WA-eur d
  Global Emerging Markets Class WA-sek
  Global Emerging Markets Class WI-eur
 • Profil

  Profil

  Profil Aktivt forvaltet
  Type Aksjefond
  Investeringsområde Vekstmarkeder
  Benchmark MSCI Emerging Markets Index (net dividends reinvested)
  Anbefalt investeringshorisont 7 år
 • Dagens tall

  Dagens tall

  Forvaltet kapital (mill.) USD pr. 23.03.2023 285,25
  Forvaltet kapital, klasse (mill.) USD pr. 23.03.2023 67,57
  Netto andelsverdi NOK pr. 24.03.2023 810,09
 • Risikoindikatorer pr. 28.02.2023

  Risikoindikatorer pr. 28.02.2023

    1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
  Gjennomsnittlig årlig avkastning, % -5,27 1,33 2,25 6,38 5,35
  Sharpe Ratio
  Volatilitet 16,85 15,25 14,12 13,89
  Tracking Error 6,11 5,71 5,34 5,64
  Information Ratio -0,42 -0,23 -0,45 -0,40
  Beregningen er basert på månedlige data.
 • Last ned dokumenter

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.